Ивановден е! 13 557 са именниците в Стара Загора

7 януари  православната  църква отрежда на най-великия от пророците, който ревностно проповядва идването на Христос сред хората – на Йоан Кръстител или Предтеча. Наричан е Предтеча, защото предрича идването на Христос на земята и подготвя пътя на месията с проповедите си. Когато при Кръстителя идва Христос, Йоан познава пратеника на Бога и го посочва на своите съвременници: „Ето Агнецът Божи, който взима върху си греха на света“. Като символ на пречистване Йоан кръщавал покаялите се с вода. Той е заловен и обезглавен по нареждане на Ирод Антипа. Св. Йоан Предтеча се възпоменава шест пъти през годината: на 7 януари – Събор на св. Йоан Кръстител (Ивановден) – денят след Кръщение Господне (Богоявление), на 23 септември – Зачатие на св. Йоан Предтеча, на 24 юни – Рождение на св. Йоан Кръстител (Еньовден), на 29 август – Отсичане главата на св. Йоан Кръстител, на 24 февруари – Първо и второ намиране честната глава на св. Йоан Кръстител и на 25 май – Трето намиране честната глава на св. Йоан Кръстител .

Ивановден е празник на кумството и побратимството. Българската народна традиция свързва обредите и обичаите на Ивановден с очистителната сила на осветената предния ден вода. Периодът на т.нар. „мръсни дни“ е отминал и всеки обръща поглед напред към сбъдването на предсказанията за добро здраве, берекет и щастлив живот.
Обредното къпане за здраве на Йордановден (6 януари) продължава и на Ивановден. В някои райони на страната то дори е по-характерно за този празник, като се разширява кръгът на окъпаните. Народните обичаи повеляват кумовете или деверът да „къпят“, пръскайки публично с вода младоженците, които са сключили брак преди една година. Младото семейство трябва да посрещне своите гости и да занесе на кума вино, кравай и месо. На този ден ергените къпят момите, окъпвани са младите мъже и именниците. В югозападна България къпят младоженките и малките момиченца на възраст до 1 година. Обредното къпане включва и разменянето на подаръци, както и гостувания и празнична трапеза. Тя включва варено жито, фасул, ошав, баница, кървавица, печена луканка, свински ребра със зеле и различни печени меса.

Имен ден празнуват: Ваньо, Bаня, Еньо, Енчо, Жан, Жанa, Жанета, Ивайла, Ивайло, Иван, Ивана, Иванкa, Иваниела, Иванинa, Ивелин, Ивелина, Ивета, Иво, Йоан, Йоанa, Йовка, Йовко, Йонка, Йонко, Йончо, Йото, Калоян, Яни.

По данни на ГРАО в Община Стара Загора на  Ивановден  имен ден имат 13 557 души. От тях 5403 носят името Иван, а Иванка – 2000. Популярни са още имената Ваня (782), Ивайло (752), Янка (743), Ивелина (561), Калоян (447), Йовка (370) Яна (270) и др.