За детските градини в Стара Загора

„За всички тригодишни деца от Стара Загора има свободни места в общинските детски градини“!  Това заяви за dolap.bg Пенка Чавдарова, началник на отдел „Образование“ при Община Стара Загора. „За пета поредна година нашата община прилага електронен прием на деца в детските градини. Електронната система беше отворена  на 3 януари 2018 г. в 12:01 ч. В първите 10 минути постъпиха 243 заявления от родители“. http://www.starazagora.bg/za-grada/2016-02-05-09-09-40/item/8171-detski-gradini-i-odz-na-teritoriyata-na-obshtina-stara-zagora

27 са общинските детски градини, от които 24 – в града и 3 в селата. Свободните места в тях за първа възрастова група, са около 1200. По данни на ГРАО  родените през 2015 г. деца, които през 2018 г. навършват 3 годинки са около 1250. Така че има достатъчно места за прием  за желаещите родители, децата им да бъдат отглеждани и възпитавани в детските градини. Г-жа Чавдарова припомни, че на страницата на Община Стара Загора са публикувани правилата за кандидатстване и постъпване на децата в детските заведения, както и датите за класиране и записване. http://www.starazagora.bg/images/stories/municipality/education/pravila_dg_2017.pdf

Първото голямо класиране за тригодишните деца ще бъде обявено на 28 март 2018 г. До тази дата родителите могат да влизат в страницата, да регистрират заявления, да правят редакция на заявленията, ако има допусната неточност, да сменят адреси и пр.

Записването на приетите деца става от 29 март до 13 април 2018 г. На 20 юни т.г. се обявяват резултатите от второто класиране.  От 21 юни до 4 юли се записват децата от второто класиране, които не са били удовлетворени от първото.

Родителите могат да ползват предимството „райониране“, което носи една точка при класирането. Това не ги ограничава те да кандидатстват в предпочитана от тях детска градина.  Родителите имат възможност да избират до 6 детски градини.

„Всяка детска градина предлага отлични условия за отглеждане, обучение и възпитание на децата, категорична е Пенка Чавдарова. – Особено високо квалифицирани са учителите в предучилищното възпитание и образование. Те са високо класни специалисти и отлично подготвят децата за постъпването им в първи клас“.

За 3 и 4-годишните деца таксата остава 50 лв. месечно. От тях 15 лв. са постоянна величина, а  35-диференцирана, в зависимост от броя на посещението на детето през месеца.

От 1 януари 2018 г. има промяна в таксите за 5 и 6-годишните малчугани. Тя е приета с Решение на Общинския съвет по смисъла на промяна в Наредбата за местните данъци, такси и цени на услугите и Закона за предучилищното и училищното образование. Децата на тази възраст се освобождават от такса в училищата, тъй като предучилищното образование е задължително. От друга страна, часовете прекарани там са половин ден. В детските градини предучилищното образование съответства на училищното, но пребиваването на децата там е целодневно, освен това получават закуски и обед. Решението е да се заплаща по 2 (два) лева на ден само за храна. Таксата е пропорционална на времето, в което детето посещава детската градина. Задължителните 15 лв. отпадат.

Шефът на общинското образование информира, че при направените вчера проверки в избрани детски градини на случаен принцип е констатирано, че навсякъде е отоплено достатъчно добро, храната е осигурена според изискванията, правилно се водят учебните и развлекателни занимания.

В момента се извършват основни ремонтни дейности в две детски градини № 1”Звънче“ и № 58 “Звездица“. Изпълнителите обещават да спазят обявените срокове. Децата, там където временно са настанени в приемните детски градини, се чувстват добре. Отглеждането и възпитанието им е много добро. Родителите им също са доволни и спокойни.

Росица Ранчева