Започва ремонт на училище и две детски градини в Стара Загора

„След разработени и спечелени проекти по Оперативна програма „Региони в растеж” Община Стара Загора започва изпълнението им”, съобщи Иванка Сотирова, зам.-кмет по хуманитарни дейности. Проектите са за саниране и ремонт на Средно училище „Железник” , Детска градина №58 и Детска градина №1 „Звънче”.
От 4 декември образователните институции ще бъдат пребазирани на нови адреси.
Средно училище „Железник” временно се пребазира в сградата на ХI-то основно училище „Николай Лилиев“, там ще водят занятия 394 ученици от 4-ти до 12-ти клас. В сградата на ХIII –то основно училище „Св. Паисий Хилендарски“, ще бъдат настанени за провеждане на учебни часове 240 ученици от 1-ви до 3-ти клас.
Малчуганите от Детска градина №1 „Звънче“ временно се преместват в Детска градина №24 „Радост“ – първа и двете втори групи. В Основно училище „Георги Райчев“ ще бъдат настанени децата от трета и четвърта група, а яслената група отива в детска ясла „Боровец“. Децата от Детска градина №58 „Звездица“ ще бъдат временно преместени за срока на ремонта на сградата в ДГ №31 „Слънце“-трета А и първа А и Б групи, в ДГ №34 „Райна княгиня“ – яслена група, втора А, четвърта А, в ДГ №68“Патиланско царство“ – трета Б и втора А, както и във филиала в село Богомилово – смесена група.
„Кметът на Община Стара Загора Живко Тодоров лично се ангажира с осигуряване на подходящ график на обществения транспорт за извозване на учениците от СУ „Железник” до ХI-то основно училище „Николай Лилиев” и ХIII основно училище „Св. Паисий Хилендарски”, информира още Сотирова. От понеделник автобусите по линии №3 и №8 ще тръгват от спирката пред Второ районно управление „Полиция” в кв. „Железник” сутрин в 7.35 часа и ще водят учениците до ХIII-то основно училище. В 17.00 часа те ще тръгват от ХIII-то основно училище в посока кв. „Железник”.
Учениците, които ще пътуват до ХI-то основно училище могат да ползват тролейбусни линии №1, 26 и 36, както и автобусни линии №13, 3 и 8. Всички учащи трябва да бъдат снабдени с карти за градския транспорт, които струват 10 лв. на месец.