Премахват 5% отстъпка от данъците и таксите на старозагорци

Да се премахне 5% отстъпка от данъците и таксите, ако се платят наведнъж в началото на годината, ще решават на предстоящата сесия на 30 ноември 2017 г. общинските съветници на Община Стара Загора. Това съобщи днес на брифинг председателят на Общинския съвет Таньо Брайков. Причина за този  неприятен ход е недостигът на 350 000 лв. за покриване на разходите  по събиране, извозване и съхраняване на отпадъците. Проблемът се задълбочава и от факта, че в селата се плащат минимални данъци и такси – 5-10 лв. годишно, които суми не могат да покрият разходите по поддържане на чистотата в малките населени места.

На първо четене ще бъде разгледана и Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за упражняване на правото на собственост на Община Стара Загора върху капитала на търговските дружества. С направените предложения се уточняват горните граници на възнагражденията на  управителите на търговските дружества. Сега те варират от 1200 до 1800 лв. Очаква се увеличаването им да бъде с до 80 лв. Същото касае  възнагражденията и на зам.кметовете на Общината. Сега те получават по 1600 лв. месечно плюс начисления за придобит стаж и професионален опит.

Общо 50 са точките в дневния ред на Общински съвет Стара Загора. Една от любопитните е, предложението на инж. Кольо Димов от БСП  за възстановяване на собствеността на подземния паркинг в полза на Община Стара Загора. Паркингът се намира в централна градска част, югоизточно от съборената вече сграда на старата община, между бул.“Руски“ на запад, Универсален магазин на юг,  ул. „Цар Иван Шишман“ на изток и сградите по ул. „Св. Княз Борис І“ от север.

„Кольо Димов настоява пред кмета Живко Тодоров да се извърши проверка на документите, които имаме и ако прецени да заведе дело за частична нищожност на сделката с „Нармаг 97“, касаеща подземния паркинг,  обясни Таньо Брайков. – Кольо Димов е бил директор на Общинската агенция по приватизация. Намерихме доста документи, дори стигнахме до проектите на подземния паркинг и обяснителните записки на архитекта. Намерихме правния анализ, според който изключително коректно е записано, че това е публична общинска собственост, предназначена за обслужване на публични нужди. Това вероятно е било забелязано и от администрацията на д-р Евгений Желев. Тогава те са завели дело – иск за собственост срещу Нармаг с претенцията, че паркингът е общински. Делото обаче, по неизвестни причини, е изгубено на първа инстанция в Районен съд Стара Загора. По още по-необясними причини, делото не е обжалвано на по-висока инстанция, а е имало възможност за друг развой на нещата. По казуса давностен срок няма“, коментира председателят на Общинския съвет.

Преди сесията вероятно ще бъдат внесени още предложения. Едно от тях касае регистрацията на Индустриална зона „Загора“. Намерението е да се учреди търговско дружество, което първоначално ще бъде с капитал 100% собственост на Общината. Капиталът ще бъде с апорт на три недвижими имоти, които ще бъдат оценени по съответния ред на Търговския закон. От проведените разговори с министъра на икономиката има обещания, че в последствие държавата ще влезе с парична вноска до 49% от капитала на дружеството. Идеята е паричната вноска да бъде използвана за изграждане на инфраструктура в индустриалната зона.

Следваща стъпка след регистрирането на зоната е  да се събере мениджърски екип, с основна задача да търси и да води инвеститори. Предвижда се също на преференциални цени да се разрешава право на строеж на тези инвеститори, както и изграждане на офис сграда, която да се ползва от тях по подобие на  Технопарк София. Мястото на индустриалната зона  от 117 дка  е в източната част извън града, зад магазин „Метро“ –  бившите опитни  полета на Общината.

Росица Ранчева