Пътуващата изложба „ Български архитектурен модернизъм”

На 22 ноември ще отбележим  127 години от рождението на арх. Христо Димов, чийто дом Сдружение за съвременно изкуство и култура „Различният поглед” шест поредни години  преобразява и стопанисва, превръщайки го от изоставен архитектурен паметник   в неформално пространство за изкуство, креативна среда и обмен на идеи.

Събитието ще бъде отбелязано с пътуващата изложба „ Български архитектурен модернизъм”. Датата 22 ноември и мястото Къщата на Архитекта /личния дом на арх. Димов/ не са избрана случайно от авторите на изложбата. Отбелязвайки  рождението на едно от големите имена в старозагорската архитектура от първата половина на ХХ век, провокираме старозагорската общественост да опознава, цени и съхранява малкото оцелели в града архитектурни паметници на културата.

За да има какво да предадем на поколенията след нас, е нужно да опознаем и уважим миналото си!

Изложбата ще бъде представена от авторите й – събирачи на история, позитивни млади хора, пазители на отминалите времена.  30-те табла представящи различни жилищни обществени и индустриални  сгради от Модернизма, образци от  20-те, 30-те, 40-те години на миналия век, са резултат от няколкогодишни изследвания в цялата страна на екипа на едноименната фб страница „Български архитектурен модернизъм” , както и на безценото сътрудничество на архитектите  д-р арх. Любинка Стоилова, арх. Любомир Пейчев, арх. Георги Събев, изкуствоведа доц д-р Ружа Маринска, историци и други любители на архитектурата.
Съпътстващо изложбата ще бъдат изложени писма и архиви открити в Къщата на арх.Димов, мултимедийна биографична презентация за арх. Христо Димов, изготвена  от Държавен архив. Презентацията е резултат от дарение на архивни документи, предоставено от собственичката на къщата към Държавен архив.
Ще ви разкажем че е възможно да  оцеляват подобни къщи, само когато има добра воля /доброволчество/, заЕДНОст и кауза да съхраним миналото, за да има какво да предаваме към бъдещето!
… Тук се срещат много времена … Ела виж и разкажи !

Дата: 22.11.2017г.

Място:  Къщата на Архитекта, гр. Стара Загора, ул. „ Сава Силов” 37

Отворени врати 17:00

Изложбата ще бъде позиционирана в Къщата на Архитекта до 10 декември 2017г.

„Български архитектурен модернизъм“ е неформална група от изследователи на архитектурата, създадена в началото на 2014 година с основен фокус архитектурата в България от 1920-те, 1930-те и 1940-те години.

Целите

Основните цели на групата са проучване, изследване, документиране, популяризиране и работа за опазване на модерната архитектура и нейните проявления в границите на България, или създадените от български архитекти в чужбина образци.

За тези цели е създадена фейсбук страницата „Български архитектурен модернизъм“. Членовете на групата извършват постоянни теренни проучвания из цялата страна, като изследват и всякакви архивни материали. Образователната дейност се извършва и чрез изложби, лекции, презентации, дискусии сред широк кръг публика.

Автори

 Васил Макаринов е дипломиран изкуствовед със защитена в Нов български университет бакалавърска теза „Проявления на модерната архитектура в апартаментните сгради в София от 20-те и 30-те години на XX век“. Занимава се системно с проучвания на архитектурата на Модерното движение у нас от 2013 г. От 2014 г. е уредник в Националния политехнически музей, където участва в екипите по подготовката на изложбите „Техниката у дома през първата половина на XX век“, „Киното: Магия и техника“, „Красотата на времето“ и др. Автор е на образователната програма за деца между 6 и 13 години „Музика и техника“, която се провежда в музея. Участва с доклади в следните научни конференции: „Акапелният хор и органът. Източно-западни проекции“ (Национална музикална академия, 2011 г.; доклад „Органът – пространство и звук. Архитектурни и живописни решения“), VІІ Академични пролетни четения (Национална музикална академия, 2017 г.; доклад „Родното, модернизмът и неокласицизмът в архитектурата на България през 1920-те и 1930-те години“), Техническо и индустриално наследство в българските музеи (Национален политехнически музей, 2017 г.; доклад „Софийската кланица (1928-1933 г.) – ярък обект на българското индустриално и архитектурно наследство (в контекста на европейската практика)“). От 2006 г. изучава орган при проф. д-р Нева Кръстева, като в следващите години взима участие в редица органови концерти в София, Стара Загора, Пазарджик, Благоевград, Пловдив и Варна.

 Теодор Караколев е журналист с дългогодишен опит в регионални и национални медии, специализирал в сферата на културата и изкуствата. Роден е и живее в Пловдив, където и работи. Активно с журналистика се занимава от 2008 година, като е работил в сайтовете Plovdiv24.bg, Mediacafe.bg и „Под тепето“, в Дарик радио и в програма „Христо Ботев“ на БНР. Като част от Медиакафе се занимава и с проекти в културната сфера. През 2014 година ръководи проект „Как и защо променяме сградите си?“, част от Нощ на музеите и галериите в Пловдив, свързан с опазването на архитектурното наследство в града. Взема участие в One Architecture Week 2014 в проекта At Home He’s A Tourist в разговори за историята на градската среда и възприемането на града от жителите му. През 2015 година заедно с екипа на Медиакафе създава документалния филм „Как Пловдив стана Европейска столица на културата 2019“. През 2016 година в съвместен проект на НБУ, Център „БЕКД“ и Медиакафе създава студентския документален филм „Пътят на Добрович“, свързан с 200-годишнината от рождението на художника Димитър Добрович. През 2016 година отново взема участие в One Architecture Week, като куратор на ежедневната филмова програма. Дълги години се занимава професионално с фотография. От 2015 година е студент в бакалавърска програма „Изкуствознание и артмениджмънт“ към Нов български университет.