Европейска Седмица на професионалните умения /20-24 ноември/

В рамките на Европейската седмица на професионалното обучение Регионално управление на образованието, град Стара Загора в сътрудничество с фирмите „Стандарт профил България“ АД, гр. Стара Загора; „Ате Пласт“ ООД, гр.. Стара Загора и ОСКАР РЮЕГ БЪЛГАРИЯ ЕООД, гр. Стара Загора организират „Дни на отворените врати“, за запознаване с професиите и ориентиране на нашите ученици за бъдещата им професия.

Дни на отворени врати – „Стандарт профил България“ АД, гр. Стара Загора

„Стандарт профил България“ АД, гр. Стара Загора е основана в България през 2004 г. и е част от Стандард Профил Груп. Предмет на дейност на фирмата: каучукови уплътнения за автомобилната промишленост – уплътнения за врати и различни видове уплътнения.

Събитието ще се състои на 23 ноември 2017 г. от 10:00 -12:00 ч., 14:15 – 15:15 ч. и 15:30 – 16:30 ч.и ще бъде посетено от ученици от Професионалните гимназии и завършващите седмокласници през учебната 2017/2018 година.

адрес гр. Стара Загора, ул. „Никола Петков“ № 12

 

Дни на отворени врати – „Ате Пласт“ ООД, гр.. Стара Загора“

„Ате Пласт“ ООД, гр.. Стара Загора“ е създаденa през 1994 година под наименованието “Агротрейдинженеринг” ООД в град Стара Загора. Дружеството стартира с производство на полиетиленови фолиа през 1997 година като започва постепенно да разширява както производствения си потециал, така и пазарите, на които реализира своите продукти. Днес „Ате Пласт” ООД твърдо заема позиции като един от големите водещите производители на полиетиленови фолиа в България.

На 21 и 23 ноември 2017 година от 10:00 -12:00 ч., 14:30 – 16:30 ч. вратите му са отворени за учениците и техните родители.

Адрес:гр. Стара Загора, кв. Индустриален 14Б

 

Дни на отворени врати – ОСКАР РЮЕГ БЪЛГАРИЯ ЕООД, гр. Стара Загора

„Оскар Рюег“ – България възниква през 2006 година като дъщерно дружество на „Оскар Рюег“ АД – Йона / Швейцария, като производител на избелия от автомобилната промишленост. В настоящето компанията извършва монтажи и за множество клиенти в и извън автомобилната промишленост, сред които лидери в своите сфери, като: Belimo, Häny AG, Regloplas AG.

На 22 ноември 2017 гадина от 10:00 -12:00 ч., 12:30 – 14:30 ч. и 14:30 – 16:30 ч. ще се състои събитието.

 

Сдружението на хотелиери и ресторантьори Стара Загора ще се включи в Дни на отворените врати на този етап с две предложения:

1.Ресторант-пицария „ЦАРЯ 65“, понеделник, от 15.00 до 17.00 часа.

2.Ресторант „Бизар“, вторник, сряда, четвъртък, без значение са часоветеза посещение.

3.Фирма „Новотехпром“ ООД, гр. Стара Загора, без значение са часовете за посещение.

ПРОГРАМА

 

ЕВРОПЕЙСКА СЕДМИЦА НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ УМЕНИЯ

 

20 – 24 НОЕМВРИ 2017 ГОДИНА

 

ПГОХ” РАЙНА КНЯГИНЯ”, ГР. СТАРА ЗАГОРА

1.На 03.12.2017 г. – участие в трето издание на фестивала „Хляб и вино“ съвместно с Парк – хотел „Стара Загора“

2.14.12.2017 г. – кетърингово обслужване с участие в „Коледна трапеза“ съвместно АРИР;

3.Изготвяне на книга съвместно с АРИР;

4.„Бизнесът в училище“ – външен лектор от партньорите на гимназията на 22.11.2017г.;

5.Участия на ученици и учители в междуградски мероприятия – фестивали, годишнини и други – кетърингови обслужвания.

 

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ „ИВАН ХАДЖИЕНОВ“, ГР. КАЗАНЛЪК

1.Работна среща на тема: „ПОО – актуалност иперспективи“. Участват учителите по професионална подготовка за специалностите от дуална форма на обучение и представители на фирмите – партньори.

2.Фотоконкурс на тема: „Млад техник“- за професията на техника от всички специалности. Участват ученици от VIII до XII клас с фотоси или презентации за своята професия.

3.Изложба от рисунки на тема „Моята професия – в моите представи“. Участват учениците от всички специалности от VIII клас.

 

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОНИКА

 

„ДЖОН АТАНАСОВ“ СТАРА ЗАГОРА

1.Съвместни дейности със ZaraLab, свързани с инициативата Дигитален октомври в Стара Загора.

2.Организиране на „Ден на работодателя“ с участието на АТЕ Пласт; ДЗУ АД; Стандарт профил.

3.Инициативи, свързани със седмицата на програмирането, осъществени с ОУ от града.

4.Ден на електрониката – По случай 114 години от рождението на Джон Атанасов 04.10.2017г. и 30г. ПГЕ организиране на състезания, презентации, изложби и викторини.

5.Организиране на семинар с ТУ Габрово за използване на развойни платки Ардуино в обучението по програмиране.

 

СУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“, ГР. ГЪЛЪБОВО

1.Среща-разговор със счетоводител на действаща фирма, който да представи професия Оперативен счетоводител – 20.11.2017 г.;

2.Презентация за професията Оперативен счетоводител, която ще бъде представена на интерактивен дисплей в самото учебно заведение – 22.11.2017 г.;

3.Изготвяне на информационен кът, свързан с професията Оперативен счетоводител – 24.11.2017 г.

 

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ И ТУРИЗЪМ

 

ГР.КАЗАНЛЪК

1.10.2017 г. –14.00 часа – Инфоцентър – Казанлък – обслужване на кетърингово събитие – Областна администрация, Стара Загора –10 години от членството на България в ЕС – ученици от професия „Ресторантьор“

2.10.2017 г. – 11.30 часа – Посещение на Музей на Розата – гр. Казанлък – среща с директора на ИМ „Искра“ на тема „Изкуството да бъдеш екскурзовод“ – ученици от специалност „Екскурзоводстко обслужване“ и „Администратор в хотелиерството“

3.10.2017 г. – 13.00 часа – Посещение на фирма „Ачи консулт“ ЕООД – среща с мениджъра на фирмата , запознаване с дейността и  – ученици от специалност „Икономика и мениджмънт“.

 

 

ПГСС „ГЕО МИЛЕВ“ ГРАД МЪГЛИЖ

1.Майсторско управление с трактор – 17 и 21.11.2017 г.

2.Агрегатиране на плуг към трактор – 23.11.2017 г.

3.Залесяване на двора на училището с фиданки – 20 и 21.11.2017 г.

 

ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ „КНЯЗ СИМЕОН ТЪРНОВСК“, ГРАД СТАРА ЗАГОРА

1.Организиране на състезание по икономически дисциплини и викторина /състезание/ на тема „За и против присъединяването на България към Еврозоната“ за ученици от X и XI клас, което се организира през втория срок при завършване на ремонта на сградата на гимназията.

2.Участие на ученици от ХІІ а клас, спец. „Оперативно счетоводство” и от ХІІ в клас, спец. „Икономика и мениджмънт” в семинар, организиран от Mikroinvest, гр.София. Семинарът ще се проведе в гр. Стара Загора по график. На него ще се представи презентация на счетоводната програма DELTA PRO и запознаване с актуалните аспекти при годишно счетоводно приключване.

3.Разработване и представяне на тема: „Разчети с подотчетни лица и съдружници” от ученици от ХІ а клас, спец.”Оперативно счетоводство”, в час по „Счетоводство на предприятието“.

 

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ И ТРАНСПОРТЕН МЕНИДЖМЪНТ, ГР. КАЗАНЛЪК

1.Училищен конкурс за рекламен постер, колаж, видеоклип ,,Моята желана професия“.

2.Панорама на професиите в ПГТТМ. Ден на отворените врати – 22.11.2017 г.

3.Кръгла маса ,,Възможности за професионална реализацията на възпитаниците на ПГ по транспорт и транспортен мениджмънт“. Беседа с представители на работодатели, Бюро на труда, финансови институци. – 23.11.2017 г.

 

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНОТЕХНИКА И ТРАНСПОРТ „Н.Й ВАПЦАРОВ”, ГР. СТАРА ЗАГОРА

1.Дни на отворените врати в ПГМТТ „Н.Й.Вапцаров”, Стара Загора

20-24 ноември 2017г., начало 14³º часа

2.Посещение на предприятията партньори на ПГМТТ „Н.Й.Вапцаров” по проект “ДОМИНО” с учениците от X клас, специалност „Машини и системи с ЦПУ”

-20 ноември 2017г. (понеделник) – „Хранинвест–ХМК” АД, гр.Стара Загора;  „Прогрес” АД  гр.Стара Загора

-21 ноември 2017г. (вторник) –„ДЗУ” АД гр.Стара Загора; „Пресков”АД  гр. Стара Загора

3.Демонстрация –майсторско управление на МПС в двора на ПГМТТ „Н.Й.Вапцаров”, Стара Загора с учениците от специалност „Автотранспортна техника”

-23 ноември 2017г.(четвъртък), начало 13³º часа

4.Представяне на професиите и специалностите, по които се осъществява обучение в гимназията, пред учениците от 7 клас на основните училищd

ПГСАГ „ЛУБОР БАЙЕР“, ГР. СТАРА ЗАГОРА

1.Училищна информационна система – филми и презентации за строителни постижения

2.Изложба „Уреди и инструменти в строителството“, демонстрации

3.Spirit effect – демонстрации и изложба

4.Инженерно-строителна работилница – състезание

5.Строителните специалности в усмивки

 

ПГСС ГР.ЧИРПАН

I.Специалност”Механизация на селското стопанство”

1.Състезание по майсторско управление на МПС кат.”Ткт”между ученици XI и XII клас.

Срок: 20.11.2017г.

II.Специалност”Машини и системи с ЦПУ”

1.Споделяне на знания,умения и успехи в професионалното обучение и кариерата-Модел за подражание-инж.Бончо Троев.

Срок: 21.11.2017г.

III.Специалност”Земеделско стопанство”

1.Представяне на учебно-тренировъчна фирма за търговия на вино/презентация/от ученици 12 клас.

Срок: 22.11.2017г.

IV.Специалност “Селски туризъм” и „Ресторантьор”

1.Посещение във винарска изба”Свобода”и представяне на винен туризъм в община Чирпан-методика на дегустация и съчетаване на вина с подходящи храни/ технолог- сомелиер Надя Стамова/

Срок:23.11.2017г.

V.Специалност”Растителна защита”

1.Посещение в Институт по твърдата пшеница гр.Чирпан и демонстрации на нови „инструменти за набиране на идеи”с доц.Стефан Рашев.

Срок:24.11.2017г.

Всички мероприятия ще бъдат  излъчвани по местната кабелна телевизия и  отразени в двата общински вестника и в училищния вестник ПГСС- новини.

 

 

ПГ „СВ. ИВАН РИЛСКИ“, ГР. РАДНЕВО

22 ноември 2017 год. ще се проведе Ден на професионалното обучение. Мероприятието ще бъде от 14,30 часа в актовата зала, на което ученици от XII клас ще презентират специалностите, по които се извършва обучението в гимназията. Плануваме в презентирането да се включат бивши възпитаници на ПГ „Св. Иван Рилски“, реализирали се в комплекса „Марица-Изток“.

 

 

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ

‘Г.С.РАКОВСКИ’-СТАРА ЗАГОРА

1.Фото – Конкурс „Аз и моите часове по лабораторна и учебна практика“ с ученици от 10 и 11 клас.;

2.Среща на завършващите ученици от 12 клас с работодатели.;

3.Състезание в час по практика за най-бързо и качествено изпълнение на поставеното задание.

4.Посещение в ден на отворени врати на фирма „Ате Пласт“ – Стара Загора.

 

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА „ИВАН П. ПАВЛОВ” – СТАРА ЗАГОРА

 

I ден – 20.11.2017 година

1.00 часа Откриване на изложба с фотографии с цел популяризиране на проект № 2016-1-BG01-KA102-023053 по праграма „Еразъм +“ КД1 „Мобилност“, сектор „Професионално образование и обучение“. Заглавие на проекта „Европейски знания и компетентности, получени по време на обучение в професионалната дуална система – гарант за успешно работно място“.

2.Качване на фотографиите в социалната мрежа.

3.00 часа Срещи и дискусии между участниците в проекта.

II ден – 21.11.2017 година

Ден на професионалните умения на специалност „Ветеринарен техник”

1.00 часа Оперативно лечение на котка с активното участие на ученици от 11 и 12 клас от ПГВМ

III ден  – 22.11.2017 година

Ден на професионалните умения нa специалност „Ветеринарен лаборант”

1.00 часа Ученици от 11 и 12 клас от ПГВМ демонстрират вземане на кръв и лабораторни методи за диагностика с цел установяване здравния статус на животни.

IV ден – 23.11.2017 година

Ден на професионалните умения на специалност „ Техник технолог по качеството на храни и напитки”

1.00 часа Вкуси и  се наслади на прясно приготвен български хляб и сирене от ученици от 11 и 12 клас  на ПГВМ!

V ден  – 24.11.2017 година

1.10.00 часа Откриване на изложбата „ Моят домашен любимец“. Дефилиране на животните.

2.00 часа Награждаване на участниците в изложбата.

 

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО РЕСТОРАНТЬОРСТВО И ХОТЕЛИЕРСТВО, ГР. ПАВЕЛ БАНЯ

1.Професия „Готвач“

2.11.17г –24.11.2017г- Изобилието на есента в нашата кухня- тематични занятия по учебна практика.

3.11.2017г-Здравословно междучасие – препоръчително хранене в ученическа възраст- Кулинарна изложба на здравословни ястия, приготвени от учениците.

4.Професия „Ресторантьор“

5.11.17г – създаване на настроение и уют чрез демонстрация на зареждане на маса за празник и декантиране на вино.

6.Професия „Изпълнител на термални процедури“

7.11.17г – презентация- Професия на бъдещето в Павел баня.

 

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕНЕРГЕТИКА И ЕЛЕКТРОТЕХНИКА, ГРАД ГЪЛЪБОВО

1.На 21.11.2017 г. предсавяне на Европейвси проект по програма „ Еразъм+“ на тема :

 

„Практика за по-добри професионални перспективи на младите специалисти по електротехника и енергетика“  пред учениците от 10 и 11 клас .

2.На 23 .11 .2017 г. пасещение на предсавителна група от 10 и 11 клас в ТЕЦ“ КонтурГлобал Марица Изток 3

3.На 24 .11 .2017 г. пасещение на предсавителна група от 8  и 9 клас в ТЕЦ “ЕЙ И ЕС Гълъбово”

 

СУ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“, ГР. ГУРКОВО

1.Изготвяне на табло – Пирамида на здравословното хранене – VIII а клас;

2.Презентация „Здравословно хранене“ и изготвяне на флаери от VIII а клас – представяне пред II и II група на ЦОУД;

3.Изготвяне на макети /презентация/ на Европейски забележителности – IX а клас;

  • Кулинарни мозайки:
  • Кулинарна изложба на топли предястия – XI а клас на 22 ноември 2017 г.;

4.Кулинарна изложба на студени предястия – X а клас на 23 ноември 2017 г.;

5.Изготвяне на табло по Сомелиерство – XII а клас

 

СУ „ПОП МИНЧО КЪНЧЕВ“, ГРАД СТАРА ЗАГОРА

1.Дискусия на тема „Връзка между заетост и умения в България ЕС“

2.Презентация на тема:

  • „Съвременни екологични методи на строителство“/ „умни къщи, пасивни къщи и др./
  • „Професия с растящо търсене“