Общински детски съвет създават в Стара Загора

„На 20 ноември 2017 г. от 18:00 ч. в Младежкия дом ще бъде учреден Общински съвет на децата“. Това съобщи за dolap.bg Пенка Чавдарова, началник на отдел „Образование“ при Община Стара Загора. „В него ще участват по двама представители на всяко училище, в което има прогимназиален етап на образование. Избрали сме тази възрастова група, тъй като в нея децата са по-осъзнати, изграждат свои ценности, наблюдават съучениците си, търсят или вече имат модели за подражание. Те ще имат ангажимента да привлекат съмишленици и да организират различни инициативи“.

Общинският детски съвет ще има задачата да обединява интересите на децата от пети, шести и седми класове, с надеждата в бъдеще те ще бъдат приемници и последователи на Младежкия общински съвет.  Целта е от ранна възраст те да се учат на различни ценности – толерантност, доброволчество,  правата на човека, Конвенцията за правата на децата, да бъдат посветени на европейските ценности. В този смисъл е изготвен статут .

Сред предлаганите дейности са защита на животните, за чиста околна среда, залесяване, защита на природата и пр.

След учредяване на Общинския съвет на децата ще бъде избрано представително  ръководство от 5-7 човека.

На 21 ноември 2017 г. в Деня на християнското семейство и младеж,  в зала „П. Р. Славейков“, в присъствието на председателя на Общинския съвет Таньо Брайков и зам.-кметовете на Община Стара Загора, Младежкият общински съвет ще положи тържествена клетва. На церемонията ще присъстват и представителите на Общинския детски съвет.

Росица Ранчева