След 270 дни Аязмото ще бъде още по-привлекателно и прекрасно

На 15 ноември 2017 г. пред официалната арка на Аязмото се състоя церемония по стартиране на възстановителните дейности на парк „Митрополит Методий Кусев“. Събитието започна с водосвет за здраве и успешна работа, отслужен от отците Михаил, Богослов и Илиан.  Директорът на дирекция „Строителство и инвестиции“ инж. Веска Узунова  запозна присъстващите с обхвата на проекта. Той предвижда реконструкция и възстановяване на всички пешеходни  алеи в парка, реновиране на детските и спортните площадки с модерни, безопасни съоръжения, създаване на места за отдих на гражданите, монтиране на паркова мебел с уникален дизайн, който ще бъде характерен само за старозагорския парк. Не малка част от стойността на договора ще бъде вложена за възстановяване и обновяване на растителността в Аязмото. Болните и изсъхнали дървета ще бъдат подменени със същите видове, което ще запази уникалния дух на парка. Ще бъдат изградени и нови кътове и атракционни съоръжения. По източната алея ще бъде маркирана велоалея, която ще стига  до върха на парка. На около 39 000 кв.м. ще бъдат положени нови настилки. Използваните материали ще възстановяват съществуващите. Ще бъде добавена нова паркова мебел. Ще бъдат монтирани 12 нови беседки и 1200 пейки. Ще бъдат реконструирани и възобновени всички фонтани:  „Жабките“, „Пръскалото“ и трите по централната алея. Ще бъде изградено ново парково алейно осветление, камери за видео наблюдение. Според инж. Веска Узунова, целият парк ще се превърне в истинско бижу на Стара Загора.

Срокът за изпълнение на предвидените дейности е 270 календарни дни. Стойността на проекта е 7 050 000 лв. Изпълнител на проекта, след проведена процедура по Закона за обществените поръчки,  е софийската фирма „Водстрой“.

“За нас е особена гордост, че можем да участваме в проект, който ще даде нов облик на това любимо за всички старозагорци и гости сакрално място, – каза изпълнителният директор на фирмата Момчил Борисов.- Проектът е изключително интересен. Той е огромно предизвикателство от гледна точка на любимото място след приключване на нашата работа, да бъде още по привлекателно и прекрасно. Надявам се след 270 дни, когато всички тук се съберем да режем лентата и да открием отново парка след неговата реконструкция, вашата оценка за  нашата работа да бъде изключително позитивна. Обещавам бърза, коректна и качествена работа“. Момчил Борисов благодари на Община Стара Загора и на проектантите за всичко, което са направили досега по цялата документация. Според него проектът ще бъде лесен за изпълнение, тъй като няма специфични строително-монтажни работи, не се изисква наличието на тежки машини, организация на движението .

Проектът има своя линеен график и последователност. 90 души – строители ще го реализират. Акцентът им ще бъде внимание към детайла. Ограничение за посещение на Аязмото от гражданите няма да има с изключение на местата, където в момента ще се изпълняват строително-монтажни дейности, които ще бъдат оградени. Първите стъпки са около официалната арка и паметника на Митрополит Методий.

Символичните първи копки направиха зам.-кметът по строителството на Община Стара Загора инж. Янчо Калоянов и Момчил Борисов. На церемонията присъстваха още председателят на Общинския съвет Таньо Брайков, зам.кметът Иванка Сотирова, главният архитект Виктория Грозева, проектантите, служители от общината и фирмата и др.

За dolap.bg инж. Веска Узунова уточни границата на възстановителните дейности  и други подробности по  „Митрополит Методий Кусев“: „Целият парк е 3200 декара. От тях 600 дка са в обхвата на историческото ядро, което е обект на ремонтните дейности и малка част извън него. В така нареченото „Малко Аязмо“ от източната страна на парка ще се извърши реновиране на детски площадки и реновиране на алеите. На североизток се „върви“ по източната алея, на север  до пространствата зад залата на смеха. На поляната там ще бъде изградено ново въжено съоръжение, без да се компрометират дърветата за атракции. На запад се продължава по алеята. Там ще има разширение на паркинга. Под „Хижата“  ще се изгради велопарк и място за каране на велосипеди ( декинг). На юг границата е пространството пред „Жабките“. 38 850 кв.м. алеи ще бъдат възстановени – с асфалт, с цепени каменни плочи, с естествен камък, ограничени с гранитни павета и мит филц. Ще бъдат изградени екопътеки, които ще водят към емблематични кътове – например „Алековият кът“, който също ще бъде възстановен, поляна на атлаския кедър и др.. Ще има поляни за пикник, за изгледи и наблюдения на гледки. Ще има автоматична поливна система, която ще бъде разгърната от района на „Жабките“, на север по цялото протежение на т.н. „историческо ядро“. Поради изразени притеснения пред медията ни от граждани относно масова  подмяна на дървесни видове, особено по западната алея, инж. Узунова обясни :“Всички дървета са паспортизирани. Паспортизацията е направена преди реализацията на проекта. Определени са дърветата, които не са в добро състояние – имат заболяване или са изсъхнали. Това става със съответен оглед и изготвяне на санитарна експертиза. От страна на изпълнителя сме изискали в екипа на проекта да има ландшафтен архитект, има инвеститорски контрол – ландшафтен архитект от страна на общината, както и контрола от страна на проектанта – също има ландшафтен архитект Матарова. Така че, всяко дърво ще бъде многостранно наблюдавано и съгласувано. Няма не дърво, клонче да бъде отстранено, ако това не е абсолютно необходимо“.

Росица Ранчева