Конкурс „Сурва, Весела година“ обявяват в Стара Загора

Община Стара Загора и Центърът за подкрепа за личностно развитие обявяват традиционния конкурс за изработване на сурвачка и рисунка.
В него могат да участват ученици от І до VІІ клас разделени в две групи: І група – І – ІV клас и ІІ група – V- VІІ клас.
Сурвачките трябва да бъдат изработени от естествени материали, да носят българската народна традиция и да отразяват умения, сръчност и познания за коледните и новогодишни обичаи в България.
Рисунките да бъдат във формат 35/50 см /без паспарту/ без ограничение в жанра – живопис и графика. Всеки участник може да представи до две рисунки. Те трябва да бъдат съпроводени с информация за трите имена на ученика, клас, училище, точен адрес и телефон.
Творбите ще бъдат оценени от компетентно жури.
Крайният срок за изпращане на творбите е 12.12.2017 година в сградата на Център за подкрепа за личностно развитие на адрес: ул. „Захарий Княжески” 71 ет.3.
Награждаването на отличените творби ще се състои на 19.12.2017 г. от 14.00 часа в залата на Центъра.