Близо 70 значими културни събития е провела самостоятелно Община Стара Загора за по-малко от година

 Поредица от знакови културни събития, форми и творчески експерименти е финансирала или подкрепила в последната година Община Стара Загора. Много от тях намериха място в издадения за първи път в началото на тази година каталог „Стара Загора събития 2017“, който представя богатия културен живот и многобройните събития, включени в кампанията „Стара Загора – Европейски град на спорта“. Изданието беше представено на всички туристически борси и изложения, достигна до максимално широк кръг от потенциални потребители на предлаганата информация и резултатът е напълно успешен.

Културният календар за отчетния период 01.11.2016 г. – 01.10.2017 г. съдържа близо 70 значими културни събития, проведени самостоятелно от Община Стара Загора. Проявите, организирани съвместно с различните културни институти, са отразени в техните отчети, уточняват от отдел „Култура“. Акцентът тази година падна на поредица от събития – повече от 15, включени в програмата за отбелязването на 140-та годишнина от боевете за защитата на Стара Загора. Естествена кулминация бе светлинно-звуковият спектакъл „Молитва за Стара Загора“ – силен, мащабен, емоционално въздействащ, покорил и пленил над 30 000 зрители на Мемориалния комплекс „Бранителите на Стара Загора“.

За трета поредна година на Националния празник – 3 март многохилядно шествие в Стара Загора извървя своеобразен път-поклон с Националното знаме и се превърна в истински апотеоз на единението и спонтанна клетва в святостта на националните ценности и величавия подвиг и непобедимия дух на българските герои.

Авторитетният Международен куклено-театрален фестивал „Пиеро“ тази година бе съществена част от програмата „60 години Държавен куклен театър Стара Загора“. През 2017 година се навършва половин век от първото издание на уникалния за България Фестивал на оперното и балетно изкуство. В края на ноември и началото на декември на сцената на Държавна опера – Стара Загора ще се представят най-значимите и интересни музикално-сценични събития през изтеклата година.

За отбелязване е, че голяма част от събитията в културния календар на Община Стара Загора са насочени към децата и младите хора, за развиване на техните таланти и дарования. В провеждането на 20 Образователни програми и проекти за тях бяха ангажирани почти всички културни институти – Регионалния исторически музей, библиотека „Родина“, Държавния куклен театър, Художествената галерия, Регионална библиотека ”З. Княжески” и др. В подкрепа на младите автори от Стара Загора бяха проведени 16 изложби, представления, фестивали и концерти.

Дейностите по издирване, опазване и съхранение по места на нематериалното културно наследство бяха фокусирани в провеждането на 22 събития и тематични празници, свързани с кулинарни и етноложки традиции, поминък и бит. През последните години се наложиха и успешно се развиват Празника на райската ябълка, с.Хрищени, Празника на рибата, с.Калояновец, Празника на пелина, с.Змеево, Празника на водата, билките и слънцето, с. Старозагорски минерални бани, Празника на черешата, с.Кирилово, „Празник на житото – пътя на хляба“, с. Преславен, Празника на пшеницата, с.Пшеничево и др. Направиха се и първи крачки в нови форми и традиции като „Дон Домат – царят на зеленчуците“, с.Горно Ботево, Празник на плодородието, с. Ракитница„С мирис на теменуги“, с. Яворово и др.

Ясно изразена е тенденцията за все по-голяма ангажираност от страна на ръководствата по места, отговаряща на интересите и потребностите на съответните общности, отчитат от общинския отдел „Култура“. Съвместните усилия на местните институции и общинската администрация на Стара Загора за реализацията на тези намерения и инициативи, са подчертано резултатни.

С мащабите си дванадесетия Тракийски фолклорен събор „Богородична стъпка“ /27 и 28 август/ отново показа, че е един от най-значимите в Националния културен календар. Богатата и разнообразна програма, множеството съпътстващи прояви, перфектната организация и уникалността на природата го нареждат сред най-посещаваните фолклорни празници, загърбил безпощадната комерсиализация, търсещ настоящите си послания сред дълбините на истинските народностни ценности.

От проведените през отчетния период 12 действия за защита, съхраняване, опазване и социализация на културното ни наследство за отбелязване е извършената реставрация и консервация на Паметника на загиналите българи и руси в Старозагорския и Джуранлийски бой, на Мемориалния комплекс „Бранителите Стара Загора“ и ремонтно-възстановителните дейности в Мавзолей-костница „19 юлий 1877“.

Тече процедура за оформление и изграждане на постоянната експозиция и прилежащите помещения на музей „Литературна Стара Загора”, като целта е създаване на музей с модерна визия и уникална духовност. Извършени бяха ремонти на репетиционната база на Общински фолклорен ансамбъл „Загоре“, на централната климатична система в база „Оперен театър“, на балетна зала в база „Оперен театър“, осигурен е климатик за нуждите на осветителна и озвучителна кабини в база „Драматичен театър“. Ремонтирани са читалищата в селата Хрищени, Руманя, Арнаутито, Маджерито и др.