В Стара Загора – специално внимание на младите учители!

Първи ноември – Денят на народните будители не е случайно избран. Свързан е с името и делото на Св. Иван Рилски. Първото отбелязване е през 1909 г. в Пловдив, няколко години по-късно и в София. За официален празникът е обявен през 1922 година с Окръжно 17743 от 25 юли, подписано от Стоян Омарчевски – министър на народното просвещение в правителството на Александър Стамболийски. Предшествано от предложение на група интелектуалци – Александров Радославов, проф. Беню Цонев, Иван Вазов, проф. Любомир Милетич, Адриана Будевска, Елена Снежина и други въз основа на което министърът внася предложение в Министерския съвет за определяне 1 ноември за Ден на народните будители – празник на българските будители, ден за отдаване на почит към паметта на големите българи, далечни и близки строители на съвременна България. Деветнадесетото Обикновено Народно събрание приема Предложението и цар Борис III подписва закон през 1923 г. Честването на Деня на народните будители е прекратено през 1945 година. По предложение на Общонародното сдружение „Мати Болгария“ през 1990 година е възстановено отбелязването на празника от 1992 година.

По повод Деня на народните будители 90 млади учители от общината – 29 от детски градини; 26 от начални училища; 24 – от средни училища; 7 – от гимназии и 4 – от училища в селата Хан Аспарухово, Калояновец, Братя Кунчеви и Дълбоки получиха специална значка и поздравителен адрес от Живко Тодоров – кмет на Община Стара Загора. Те им бяха връчени по време на тържеството, проведено на 31 октомври 2017 г. в залата на Регионална библиотека „Захарий Княжески”.

Снежана Маринова