Участници в конкурса „Млад краевед – родоизследовател” представиха свои изследвания в Стара Загора

На 28 октомври 2018 г. в залата на НЧ „Св. Климент Охридски 1858 г.” – Стара Загора деца и възрастни участваха в заключителното събитие на Националния конкурс „Млад краевед – родоизслеводавел”. Конкурсът, обявен от читалището се провежда за осемнадесети път (тази година със статут национален) с подкрепата на Община Стара Загора и спонсорството на  Контур Глобал Марица Изток 3. По предварително оповестения статут от класираните 24 работи, своите проучвания представиха на живо 19 участници. Най-малката участничка е Мая Темелкова (на 6 години) от Сидни, Австралия, потомка на известния род Катерови с корени от Чирпан (през 2004 г. беше издаден „Летопис на Катеровия род” и проведена в Стара Загора многолюдна родова среща). Имаше още един участник отдалече – Джастин Денчев от Виктория, Канада. Любимци на публиката станаха малките ученици от втори клас, които с вълнение, все още сричайки, прочетоха и разказаха за своя род и представиха своите схеми на родословно дърво. Големите бяха по-уверени и по-задълбочени. Най-ценното от този конкурс е фактът, че децата – малки и големи са работили заедно със своите учители и ръководители. Отделили са време да говорят в семейството с майки, бащи, баби и дядовци, разровили са семейните архиви и са извадили пожълтели снимки и документи. Запалили са искрата на любознателност и интерес към родовата история. За тези добродетели говори в обръщението си и председателят на журито доц. д-р Антоанета Запрянова – учен, изследовател, родена и израсла в Стара Загора, главен редактор на списание „Родознание”. Отбеляза също колко е важно да продължат да се занимават с родословните и краеведски проучвания, да съхраняват и разпространяват събраната информация. Журито похвали и оцени трудът на всички участници. С призови места бяха отличени следните участници:

В първа възрастова група – от II до IV клас да бъдат отличени с призови места:  Давид Дилянов Зашев – III в клас, 11 ОУ „Николай Лилиев” – Стара Загора; Мая Темелкова – Сидни, Австралия; Ива Веселинова Иванова – III б клас, 11 ОУ „Николай Лилиев” – Стара Загора; Стефан Петков Стефанов – IV клас, 12 ОУ „Стефан Караджа” – Стара Загора;

Във втора възрастова група – от V до  VII клас да бъдат отличени с призови места: Василена Радославова Георгиева –  VII клас, СОУ „Св. св. Кирил и Методий” – Смолян; Мариана Сергеева Солакова – VI клас ОУ „Проф. Асен Златаров” – Смолян.

В трета възрастова група – от VIII до XII клас да бъдат отличени с призови места: Джастин Денчев – 9 клас, гр. Виктория, Канада; Гергана Величкова Линкова – XI клас, Френска гимназия – Пловдив

Извън регламента са получени две родови и селищни проучвания от краеведи над 20 години:  Атанас Пеев – гр. Добрич, Клуб „Родознание” – книгата си „Моите родови корени”; Румяна Колева – с. Яворово, общ. Стара Загора, НЧ „Пробуда 1925 г” – проучване „Ганчовския род”.

Всички участници получиха удостоверения, а най-добре представилите се – грамоти и подаръци – книги.

Както му е ред, срещата завърши с обща снимка. Организаторите са уверени, че следващото издание на конкурса ще има още по-широко географско представяне!

Снежана Маринова

на снимките – моменти от атмосферата на събитието