В Стара Загора – конференция „Историческото наследство на Стара Загора, Тракия и Балканите” 2017

На 27 и 28 октомври в Стара Загора се провежда Третата национална конференция под надслов „Историческото наследство на Стара Загора, Тракия и Балканите”. Организатори са АМАТ, Галерия „Алба – Авитохол” – Стара Загора, Фондация „Космос” – Стара Загора, с подкрепата на Община Стара Загора. Приветствие към участниците поднесе Диана Атанасова – началник на отдел „Култура” в Община Стара Загора. По темата са представени 36 доклада на 35 учени и изследователи от различни области на знанието. Сред тях са проф. Анчо Калоянов, проф. Марин Добрев, проф. дин Димитър Саздов, проф. Алексей Стоев, проф. Евгени Сачев, проф. Иван Маразов, проф. д-р Христо Смоленов, доц. д-р Румен Драганов, инж. Борис Калинков, доц. д-р Любомир Цонев, доц. д-р Мария Нейкова. А също и млади изследователи като ас. Ани Златева, Саша Тодорова, Илко Стоев. Темите са свързани с проучвания от древната и по-нова българска, балканска и европейска история. Особено внимание е обърнато на ролята, участието и приноса на българите в европейската и световна култура и развитие. В края на втория ден ще бъдат показани и три документални филма за исторически и археологически феномени в България. Конференцията се провежда в залата на Регионална библиотека „Захарий Княжески” – Стара Загора. Материалите, представени в двата дни ще бъдат събрани и издадени в сборник, както преди време излезе от печат сборникът Доклади от Втората научна конференция 29-30 окт. 2016 г., продукция на Литера принт” АД – Стара Загора.

Снежана Маринова