Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев посети ОУ „Кирил Христов“ – Стара Загора

Днес, 23 октомври 2017 г. министърът на образованието и науката посети Основно училище „Кирил Христов” – Стара Загора заедно с Иванка Сотирова – заместник-кмет в Община Стара Загора и Татяна Димитрова началник на РУО – Стара Загора. Групата от официални лица беше придружена от г-н Емил Христов – депутат и доскорошен председател на Общински съвет Стара Загора. Целта на посещението е министър Вълчев да се запознае с едно иновативно училище, от мрежата общински училища на Община Стара Загора, в което учениците подобряват резултатите и критичното си мислене чрез иновативни образователни процеси, модели и методи на преподаване, училищно лидерство. Основно училище ”Кирил Христов” – Стара Загора е динамично развиващо се училище, което дава шанс на своите възпитаници да се представят успешно на различни състезания и проекти. Учебният процес е обезпечен със съвременна комуникационна и компютърна техника. То е желано образователно звено за учениците. Гостите се запознаха с модерната и богата материално-техническа база, позволяваща дигитализацията на преподаването на урока (ползването на компютри, мултимедии и широк достъп до интернет мрежата). Показани бяха оборудваните с модерна компютърна техника кабинети по информационни технологии, специализираните кабинети по история и цивилизация, химия и опазване на околната среда, изобразително изкуство. С интерес разгледаха уникалната по рода си Галерия на българските владетели – 15 пана стенопис, разгледаха съвременно оборудваната конферентна зала.
Особен интерес за министъра и придружаващите го гости предизвика изградената класна стая на открито и прилежащата зелена зона, засадена с редки растителни видове. Гостите и министър Вълчев бяха запознати от ръководството на училището с три направления за работа в Основно училище „Кирил Христов” – Стара Загора: дигитализация на учебния процес, екологично и патриотично възпитание на учениците. Директорът на училището представи проектите и националните програми, по които училището работи – проект „Природа”, европейски проект „Студентски практики” и наскоро спечеления проект „ИКТ”. Представена беше училищна програма за иновативно училище и други насоки на развитие на училището в полза на учениците. Министърът беше запознат и с наложената практика за споделяне опит с други утвърдени училища: от гр. Кърджали ОУ „Св. св. Кирил и Методий” и гр. Бургас ОУ „Братя Миладинови” и ОУ „Александър Георгиев – Коджакафалията”.
Гостите бяха посрещнати от ученици, облечени в народни носии с питка с мед и красиви рози, а на министър Вълчев подариха картина пейзаж от Стара Загора и икона на Света Богородица.