Кореспондентът на БТА в Стара Загора Румяна Лечева стана доктор по история в Нов български университет

На 19 октомври 2017 г. кореспондентът на Българска телеграфна агенция (БТА) в Стара Загора Румяна Лечева беше избрана за доктор по история в Нов български университет (НБУ).  Тя успешно е защити  дисертация на тема „Социалната мисия и социалните практики на християнските вероизповедания през периода 1879 – 1949 г.“ с научен ръководител проф. Румен Генов в Департамент „История“.  Научно жури на дисертацията са доц. Веселин Методиев от НБУ,  проф. Иван Еленков от Софийския университет „Св. Климент Охридски“, доц. Момчил Методиев, главен  редактор на списание „Християнство и култура“ и доц. Михаил Груев, директор на Държавна агенция „Архиви“.

Дисертацията е опит за първото изследване в българската историография, в което се прави сравнителен анализ на социалната мисия на трите християнски деноминации – източноправославни, католици и протестанти през периода 1879 – 1949 г. До този момент са правени подобни проучвания в България само за две от тях – на Българската православна църква и на Католическата църква. Информация  за социалните дейности на евангелските деноминации има  в отделни изследвания. Акцентът при представянето на мисиите на католици и протестанти е едностранчив и не е свързан със сравнителен анализ, единодушни са рецензентите.

„Нарастващата историческа и религиозна неграмотност, която наблюдаваме през последните години, е основната причина все повече българи да губят представа за време и място, за ценности и идеали в днешното динамично и раздирано от противоречия общество, коментира за dolap.bg д-р Румяна Лечева. – Нека припомним, че в началото на XXI век, страната ни е изправена пред нови опасности, които заплашват християнската ни идентичност“. Дисертацията ще бъде издадена в книга със заглавие „В името на Иисус“ през 2018 година.

Честита научна степен на старозагорката д-р Румяна Лечева! Пожелаваме й здраве и нови успехи в науката!

Dolap.bg

На снимката проф. Румен Генов, Румяна Лечева и доц. Веселин Методиев