В Стара Загора през ноември ще се проведе форум за агресията и насилието в училищата

 През м. ноември 2017 г. в Стара Загора ще се проведе форум, посветен на агресията и насилието в училищата. В него ще участват педагогически съветници от местните училища и членовете на Младежкия общински съвет. Това съобщи днес зам.-кметът по хуманитарни дейности Иванка Сотирова, по време на откриването на междуинституционална информационна среща, посветена на темата, която се провежда в Зала 2 на Община Стара Загора. По думите й, има нови форми и стил на агресия – в социалните мрежи, срещу по-успяващи ученици, срещу деца в неравностойно положение и др. „Темата за насилието присъства и в детските градини. На регионално ниво е формиран орган, който ще работи по темата. Но не институционализирането ще реши този въпрос“, каза още Сотирова.

По време на форума Сдружение “Самаряни” ще представи своята нова Терапевтична програма за справяне с проявите на насилие сред децата. Тя включва провеждане на терапевтични групи за деца – “Изиграй насилието!”, и специализирани занятия по превенция – “НЕнасилие в моето училище!”. Ще бъдат обсъдени възможности за сътрудничество, както и механизми за взаимодействие с местните институции, имащи отношение към темата.

Сдружение „Самаряни“ вече 14 години работи по проблема домашно насилие. През 2004 г. към организацията е разкрит и продължава да функционира Кризисен център “Самарянска къща”, в който се предоставя комплекс от краткосрочни социални услуги, чиято основна цел е да се подкрепи процесът на възстановяване на пострадали от насилие, трафик или друга форма на експлоатация, жени и техните деца, чрез осигуряването на защитена среда и оказването на професионална помощ.

В срещата участват още зам.-областният управител Петя Чакърова, представители от Регионално управление по образованието – Стара Загора, педагогически съветници от училищата, Дирекция „Социално подпомагане“, Отдел “Закрила на детето”, социални работници и психолози от Кризисен център “Самарянска къща”, Комплекса за социални услуги за деца и семейства и Комисията за борба с противоообществени прояви при малолетните – Община Стара Загора.

Терапевтичната програма за работа с деца за справяне с насилие се реализира с финансовата подкрепа на „КонтурГлобал Марица Изток 3“ АД по Програма „Закрила и подкрепа на жертви на насилие“ на Сдружение „Самаряни“, в партньорство с Община Стара Загора.