Национален конкурс „Млад краевед – родоизследовател“

Община  Стара  Загора, Народно читалище „Св. Климент  Охридски 1858 г.”, Клубът  на родоизследователите и  краеведите „Род  и  памет” – Стара  Загора организират Национален конкурс „Млад краевед – родоизследовател“

Целта  на  конкурса е да  съхрани  и  развива  българската  духовна  култура  и  народопсихология,  историческата  и  родовата  памет, установяването  на  родствени  връзки  между  поколенията, с  цел  възпитание  на  подрастващите  в  родолюбие.

Конкурсът  има  състезателен  характер.

Участниците  в него  са  разделени  в  три  възрастови  групи:

І  група – от  ІІ  до  ІV клас

ІІ група – от  V  до  VІІ клас

ІІІ група – от  VІІІ  до  12 клас

Всички  явили  се  участници  в  конкурса получават  грамота.

Заявки  за  участие  се  приемат  до  15.10.2017 г.  на  email: kliment_oxridski@abv.bg 

Участниците  представят  своите  материали  предварително  до  20.10.2017 г., придружени  с  описание. Конкурсната  програма  ще  бъде  качена  на  страницата  на  читалището.

Конкурсът  ще  се  проведе  на  28.10.2017 г. в  сградата  на  Народно  читалище  „Св. Климент  Охридски 1858 г.”.

Най–добре представилите  се  участници получават  награди  и  диплом от спонсори и от   Българската генеалогична федерация.

Всички  материали  се  изпращат  на  адрес:

гр. Стара  Загора, п.к – 6001 бул. „Цар  Симеон  Велики” 156 получател: НЧ „Св. Климент  Охридски 1858 г.”

(за  д–р  Иван  Аяров, председател  на  читалището)

Всички  разходи  на  участниците  в  конкурса  са  за  тяхна  сметка. При невъзможност за присъствие – изследванията да се изпратят на ел. адреси: kliment_oxridski@abv.bg

Постъпилите по–късно от определената дата материали не  участват в конкурса.

Dolap.bg