О, времена! О, нрави! Щрихи от живота в Стара Загора през първите години на възстановяването

По повод 5 октомври – Деня на Стара Загора предлагаме любопитни и твърде интересни щрихи от ежедневието във възстановяващия се град:

1878 година

февруари-март

В опожарената Стара Загора стават първите сватби, отбелязани в Кондиката (летописната книга) на църквата “Св. Богородица”

края на м. март

В Стара Загора се провеждат избори за окръжен административен съвет, окръжен съд и градски съвет. Системата е следната: две седмици по-рано на всеки 50 граждани се избира по един представител, който в деня на изборите има право да гласува. На черна дъска са изписани имената на кандидатите; всеки избирател има по едно бяло и едно черно бобени зърна. При одобрение на кандидата, представителят пуска бялото бобено зърно, завързано в кърпа, за да не се вижда цвета на зърното. За избран се счита този кандидат, който е получил с едно зърно т.е. с един глас повече от половината избиратели. След “бобените” избори съставът на окръжния административен съвет е: Петър Иванов – председател, Спас Фетфаджиев – член секретар и Петко Сивчев и Господин Лещов – членове. Състав на окръжния съд: Димитър Наумов – председател, Петко Сахатчиев и Пенчо Хаджиславов – членове. Състав на градския народен съвет: хаджи Господин Славов – председател, Димитър Ходжев, Костаки Жеков и Слави Николов – членове.

10 ноември

За член секретар на Окръжния административен съвет в Стара Загора е назначен Минев, на мястото на Спас Фетфаджиев. Заплата – 500 плюс 100 гроша. Заплатата на председателя на съвет е около 1500 гроша, а на съветниците – по 1000 гроша.

1879 година

Раждаемостта в Старозагорския департамент е 14.29 на хиляда, а средната за страната – 15.30 на хиляда

В Стара Загора е основана банкерската къща “Братя Златеви” от Васил и Нено Златеви

Свещеник Иван Нейчев от кв. Акарджа и Слави Плосков от кв. Табахна построяват първите паянтови сгради от по две стаи в планирания град

м. януари

Създадено “Вълнарско заведение”, което със средствата, подарени от княз Дондуков, закупува вълна и възлага обработката й на вдовиците и сираците на загиналите граждани на 19 юли 1877 год. Към 20 април са приготвени 8000 лакти дебели шаяци, а след около 3 месеца – още 8000 бозави в три разцветки. Управител на това “Заведение” е Слави Тошев, а негов секретар – Енчо Гюргакев.

м. октомври

Цени на основните продукти в Южна България (Пловдив и Стара Загора):

– хляб /бастун/ – І-во качество                     2 гроша

– франзела – ІІ качество                                1,75 гроша

– червенка /хляб/ – ІІІ качество                   1,25 гроша

– хаджия /хляб/ – ІV качество                       0,75 гроша

– месо овче                                                         4 гроша

– месо говеждо                                                 4 гроша

– сирене тлъсто                                                7 гроша

– кашкавал                                                       8 гроша

– зехтин                                                             7 гроша

– шарлан                                                          8 гроша

– газ                                                                  2 гроша

– маслини                                                       3,50 гроша

– боб                                                                 1,25 гроша

– фасул                                                            2 гроша

– ориз тукашен                                             3 гроша

– ориз италиански                                      2,75 гроша

– сол фокийска                                            0,75 гроша

– сол анхиалска                                           1 грош

– сапун лоев                                                 6 гроша

– свещи лоени                                             6 гроша

По същото време предложението на общината за заплата на учителка в Девическото училище в Стара Загора е 1275 гроша

м. декември

В Стара Загора се образува българо-турска комисия, която урежда спорните въпроси между турското и българското население в града. Членове на комисията: Димитър Наумов, Ст. Митов, Слави Тошев, Шефкет бей, Асим бей, Тахир ефенди, Мехмед Каленбероглу

1880 година

Създадена е Пожарната команда в града. Персонал – 11 души. Съоръжения: 1 машина, 2 бурета на колела, 16 кофи, 6 канджи, 6 брадви. По това време градът се осветява от 140 газови фенера

Главният съвет на Старозагорски департамент в първото си заседание се конструира в следния състав: хаджи Господин Славов – председател, Димитър Наумов – подпредседател, С. Костов – секретар. Бюджет – 1000 000 гроша.

За издръжка на училищата през годината Градският съвет отпуска 100 турски лири.

м. януари

Кметът Стефан Салабашев отправя молба чрез нарочни писма до всички тектони (майстори-строители) в страната да дойдат и да помогнат за бързото възстановяване на града

1881 година

Започва строежът на класното мъжко училище. Изграден е първият етаж и през 1881-1882 учебна година в него започват редовни занятия

За първи път след Освобождението се дава театрално представление – пиесата “Райна Княгиня” от Добри Войников

Учредява се градска полиция, която се състои от 15 нощни стражари, 5 агенти, 17 полски пъдари, 1 водоразпределител и 1 комисар

12 март

С постановление № 2 се решава нивелирането на улиците на Стара Загора. Първата улица, която се нивелира и застила с калдаръм е шосето Нова Загора-Чирпан (днес “Цар Симеон Велики”). Поради липса на средства улицата е работена само в центъра на града

26 юли

В памет на боя край Стара Загора, в близост до града, в Джуранлийската кория, е осветен паметник на загиналите. На тържеството присъства руският консул Кребел.

1 септември

По решение на Областното събрание на Източна Румелия в Стара Загора е открита Областна девическа гимназия. Първата учебна година започва със 128 ученички и 5 преподаватели.

1882 година

1 март

Департаменталният (Окръжен) съвет в Стара Загора решава да се създаде Департаментална обществена библиотека

16 септември

Тържествено е открита току-що завършената сграда на Девическата гимназия (днес ІІ-ро основно училище “П. Р. Славейков)

В бюджета на градската община за 1893 година е записано следното:

Редовни приходи:

  • 19. Налог върху публичните домове, съгласно правилника – Съветът предвид че публичний, в града, дом е затворен прие само 50 лева, за в случай, че през идущата година тоя дом се открие на ново
  • 20. От такса върху луксозните кучета – Съветът не предвиди никаква сума, тъй като в града няма такива кучета
  • 21. Налог върху файтоните и бричките, които работят в града – Съветът не предвиди никаква сума, защото в града няма подобни.

В Старо-загорски общински вестник от ония години (1893-1899) се срещат и обявления от рода на:

Стефан Сливков на именний си ден и през трите дни на коледните празници не ще приема гости

Васил Ив. Димчев не ще може, по семейни причини, да приема посещения на именний си ден

Васил Тошев на именний си ден (1 януарий 1899 год.) по домашни причини не ще приема посещения

Учител Андрея Т. Гяуров няма да приима гости на Андреевден

Анка Хр. Данова и Митю Х. Тачев сгодени. Г. Стара Загора, 4-й априлий 1893 година

или

Известие: В магазинът ни са пристигнали мъжки, дамски и детски, руски ластици, а също намират се мъжки и дамски чепици виенски. Цени умерени               Димитров & Попов

Извадки от Правилника за къпането, за вътрешнийт ред и за посетителите на Ст.-Загорските градски общински минерални бани, обсъждан на заседание на общинския съвет в Стара Загора през февруари 1899 г.

Чл. 2. Къпането, чистенето и затварянето на двете бани става по следущий ред

а) Мъжката баня служи за къпане само на мъже, а женската на жени

г) Съвместното къпане в двете бани, на мъже и жени, никак се недопуща

Забележка: Размяната на къпането в мъжката и женска бани, става само по взаимно и абсолютно съгласие от посетителите на баните и то все пак в определените за къпане часове, или по разпореждане от общинското управление

Чл. 5. Внисането в баните и употребление в същите на спиртни питиета, също и яденето в тях около хавузите е забранено под страх от глоба.

Чл. 6. Къпането е забранено на лица в нетрезвено състояние и без завивки (пещемали) или долни бели гащи

Чл. 7. Безнравствените песни, провикванията, неприличните узражения, борение и др., които могат да безпокоят общата тишина и нарушават спокойствието  на другите посетители, било вътре в хавузите или вън на баните е забранено.

Забележка: І От 12 часа вечерта до 4 ½ сутринта се запретява и най-малкия шум, който може да се произведе при баните, като пеение, играние и прочие

Забележка: ІІ Стрелянието от посетителите с какъвто и да е род оръжие в дворният район на баните е забранено по всяко време

 Реклама в старозагорския вестник “Дума” от 1929 година

Защо бе избрана на конкурса за първа българска красавица

г-ца ЛЮБА ЙОЦОВА???!!!

Защото тя редовно посещаваше ЧИНАКЧИЙСКИТЕ (Горнопаничеревските) минерални бани

 

Снежана Маринова по материали от местния периодичен печат