Ветеринарната медицина в полза на хората ще обсъждат 160 учени на Международна конференция

„На 6 и 7 октомври 2017 г. в хотелски комплекс „Калиста“ на Старозагорските минерални бани ще се проведе Международна научна конференция на тема „Ветеринарната медицина в полза на хората“. Това съобщи днес на брифинг проф. д-р Михни Люцканов, декан на Ветеринарномедицинския факултет при Тракийски университет, който е организатор на събитието. В него ще участват над 160 учени от 12 страни от ветеринарномедицински, образователни  и изследователски центрове  от Германия, Дания, Словакия и Русия, Украйна, Хърватска , Албания и Сърбия, Румъния, Гърция, Турция и България. Ще бъдат представени над 140 научни съобщения в три основни направления:

В „Медикобиологични и предклинични науки“ са записани 65 участници, от които 14 ще изнесат доклади, а 21 – ще представят постери, които специално ще бъдат обсъждани. В направление „Клинични науки“ ще бъдат изслушани 31 доклада, а в „Обществено здраве“ – 44, в т.ч. за заразни и паразитни болести по животните, контрола на храните от животински произход,  мениджмънтът на ветеринарните практики,  професионалната етика и пр.

Конференцията ще започне в 10:00 ч. с пленарна сесия, на която ще бъдат изслушани 8 пленарни доклада, което говори за важността и авторитета към форума.

„Нарастващият международен интерес към Ветеринарномедицинския ни факултет също е атестация за това, че наред с факта, че е разпознаваем образователен център, вече се утвърждава  на Балканите и като   един от сериозните изследователски ветеринарно-медицински институти, сподели проф. Люцканов. – Хубавото е, че всички наши съседни държави ще имат представители. Особено силно е присъствието на ветеринарномедицинските факултети от Република Турция – от Анкара и Истанбул, Одрин и Адана; от Гърция – университета „Аристотел“ и Тесалийския университет; от Кошице, с които подновяваме и задълбочаваме отношенията си. Особено сме доволни, че ще имаме делегация от Ветеринарномедицинския факултет на университета в Гисен, Германия. Това е ветеринарномедицинската институция в Европа, която е най-благоразположена към нас. От нея получаваме най-много подкрепа и в процедурите по акредитацията, серия от дарения, ползотворно партньорство изградено през годините с изключително динамична размяна на студенти и преподаватели по програма Еразъм+ и пр. Такива връзки имаме и с Ветеринарномедицинския университет в Хановер, Германия, който е най-големият във Федералната република. Очакваме и колеги от Лайпциг“.

Деканът съобщи, че се очакват учени от Санкт Петербург, с които се подновяват и разширяват връзките. За първи път на конференцията ще присъстват и гости от Тирана, Албания. Намерението е да се установят контакти за обмяна на студенти и преподаватели.

От българска страна в конференцията ще има доклади от Института по биология и имунология на размножаването при БАН, Центъра за оценка на риска по хранителната верига към Министерство на земеделието, храните и горите, Националния диагностичен ветеринарномедицински и изследователски институт в София, Ветеринарномедицинския факултет при Лесотехническия университет  и др.

„Домакинство ни ще позволи да се задълбочат научните контакти, което ще намери изражение в общи научни разработки между факултета и партньорски организации. Това показва и изминалия научен конкурс на Тракийски университет за миналата година, съобщи проф. Люцканов. – Повечето научни проекти, които кандидатстваха за финансиране по линия на университетската наука бяха екипни проекти, които включват участия на институтите от Академията на науките, медицински университети в страната, Аграрния университет в Пловдив, научните институти към Селско стопанската академия. Това раздвижване, което се усеща в последните научни конкурси, което и сега проличава от програмата на предстоящата научна конференция, дава надежди, че въпреки сложното време, в което съществува българската наука, в частност и ветеринарно-медицинската, с този финансов ресурс и материална осигуреност, продължаваме да поддържаме едно ниво, което ни позволява да излагаме резултатите на международни форуми.

Настоящата Международна научна конференция, която организира Ветеринарномедицинският факултет е само една проява на домакинство, но през изтеклата академична година наши преподаватели са участвали в 27 научни форуми в страната и чужбина, при това повечето в Европа. Това преодоляване на бариерите, на тази боязън да докладваш своите научни резултати подсказва, че интеграцията на Ветеринарномедицинския  факултет  в Европа е все по-успешна“ категоричен е професорът.

За започналата преди месец нова академична година, последният записан студент е с факултетен номер 16475, т.е. толкова ветеринарни лекари е „произвел“ Старозагорският ветеринарномедицински факултет, който през 2018 г. ще навърши 95 години. През настоящата учебна година в петте курса учат 887  студенти. 164 от тях са първокурсници, като 3-ма са с платено обучение, т.е. над 100% изпълнен държавен план-прием. За трета поредна година във Ветеринарномедицинския ни факултет се предлага англоезично обучение на 31 студенти от 7 страни – Великобритания , Ирландия, Германия и Гърция, Турция, Израел и Ямайка. Новоприети студенти от Украйна, Молдова, Гърция и Македония ще изучават най-напред български език и след това ще се захванат с ветеринарните науки.

Росица Ранчева