Стара Загора бе домакин на третото заседание на Съвета на децата

 В общинската зала „П. Р. Славейков“ зам.-кметът на Стара Загора Иванка Сотирова днес се срещна с представители на Съвета на децата, които проведоха свое изнесено заседание в града от 29.09. до 02.10.2017 г. Новите членове на Съвета за децата, чийто мандат е двугодишен са 17 и в Стара Загора те за пръв път се запознават с колегите си. Те са избрани на мястото на членовете, които вече са навършили 18 години. Тя разказа на младите хора за важните решения, които се вземат в тази зала за управлението на образователната система в общината, усилията за поддръжка на образователната инфраструктура и политиката на общинското ръководство за подпомагане на младежките структури и тяхната дейност.

„Целта е изграждането на млади лидери с достатъчно познания и капацитет, когато пораснат, да станат управляващи, защото такъв ресурс е нужен на държавата,“ коментира Сотирова, като даде пример с кмета Живко Тодоров, който бе избран за кмет на Стара Загора на 30-годишна възраст. Сотирова акцентира на 20-годишната практика в Стара Загора да се избират Млад кмет и Младежки общински съвет, структури, които подпомагат общинското ръководство във вземането на решения за младежите.

Директорът на Информационен център „Европа директно“ Румяна Грозева разказа за Дните на Европейския парламент, които се организират в Стара Загора от седем години насам. Тази година българските участници ще имат възможност да дебатират с връстници от Румъния на тема „Брекзит“.

Общо 40 деца от цялата страна имаха възможност да разгледат града и да се запознаят с културно-историческите му забележителности. Представител на старозагорска област в Съвета на децата е десетокласничката от ЕГ „Р. Ролан“ Адриана Райкова, която бе избрана за заместник-председател на съвета. Председателят на „Съвета на децата” Йоана Захариева обяви програмата за дейността до края на ноември и поздрави новите членове и представителите на уязвими групи.

Секретарят на Община Стара загора Делян Иванов също поздрави представителите на Съвета на децата. „Много се радвам, че има такъв орган, който има важно значение в процеса по приемане на нормативни актове. Вашите становища се чуват и влият върху този процес. Вашата естествена следваща стъпка е законодателни сътрудници към студентската програма за законодателни проучвания на Народното събрание. Аз съм минал през тази програма като студент. Предполагам, че всички от вас владеят чужди езици. Това беше едно от основните изисквания, както и да покажете много добър или отличен успех от следването. Пожелавам ви, след като преминете през този етап, да продължите и в този втори, именно като законодателни сътрудници към Народното събрание“, каза Делян Иванов.

Председателят на Държавната агенция за закрила на детето Офелия Кънева връчи 10 удостоверения и препоръки на децата, приключващи мандата си в „Съвета на децата”.,,Участието на децата във взимането на решения по въпросите, които ги засягат, е приоритет на правителството. Казуси, които касаят деца, не бива да се обсъждат без участието на деца“, подчерта в приветственото си слово тя. Кънева насърчи участниците в Съвета да отстояват мнението си и гарантира, че ще направи всичко възможно то да не бъде повлияно от възрастните.

„България е сред водещите страни, които налагат модела на детското участие. Ако има нещо, в което сме лидери в световен мащаб, това са именно практиките за ангажираността на децата при формирането на политиките за тях. Най-добрите решения можем да вземем само заедно с децата, а не като им ги наложим“, обясни още Офелия Кънева.