Подбират ученици за математически състезания

 В Стара Загора ще се проведе подбор на ученици за подготовка за участие в състезанията по математика през 2018 г.

Основната цел е:

– да се запознаем с желаещите да участват в подготовката;

– да установим нивото на уменията на учениците за решаване на стандартни и нестандартни задачи;

– да установим контакт с родителите;

– да разясним на учениците и родителите етапите на подготовка за състезанията.

Ще се решават по 10 задачи и ще се проведе среща с родителите.

Организаторите очакват заявки на ел.поща competitions@abv.bg .
С уважение,

Любомир Любенов