Национален конкурс „МЛАД КРАЕВЕД – РОДОИЗСЛЕДОВАТЕЛ” – Стара Загора

СТАТУТ на Национален конкурс „МЛАД КРАЕВЕД – РОДОИЗСЛЕДОВАТЕЛ” – Стара Загора

Организатори: Община Стара Загора, НЧ „Св. Климент Охридски 1858 г.” ,Клуб на родоизследователите и краеведите „Род и памет” – Стара Загора  Цел на конкурса: Да съхрани и развива българската духовна култура и народопсихология, историческата и родовата памет, установяване на родствени връзки между поколенията, с цел възпитание на подрастващите в родолюбие.

Условия за участие: Конкурсът има състезателен характер. Участниците са разделени в три възрастови групи: І група – от ІІ до ІV клас; ІІ група – от V до VІІ клас; ІІІ група – от VІІІ до 12 клас. Всички явили се участници в конкурса получават грамота.

Регламент на конкурса: 1. Заявки за участие се приемат до 30.09.2017 г. на e-mail: kliment_oxridski@abv.bg 2. Участниците представят своите материали предварително до 7.10.2017 г., придружени с описание. 3. Конкурсната програма ще бъде качена на страницата на читалището. 4. Конкурсът ще се проведе на 28.10.2017 г. в сградата на Народно читалище „Св. Климент Охридски 1858 г.”. Най–добре представилите се участници в конкурса получават награди и диплом: • Награди от спонсори; • Награди от Българската генеалогична федерация. Всички материали се изпращат на адрес: гр. Стара Загора п.к 6001, бул. „Цар Симеон Велики” 156, получател: НЧ „Св. Климент Охридски 1858 г.” (за д–р Иван Аяров, председател на читалището). Всички разходи на участниците в конкурса са за тяхна сметка. При невъзможност за присъствие – изследванията да се изпратят на ел. адреси: kliment_oxridski@abv.bg

* Постъпилите материали по–късно от определената дата не участват в конкурса.