Десет хиляди студенти в Тракийския университет започнаха новата учебна година

На 11 септември 2017 г., на прекрасния форум на Тракийския университет, след водосвет за здраве и сполука, отслужен от Негово Високо Преосвещенство Старозагорският митрополит Киприан, ректорът проф. Иван Въшин обяви началото на новата академична 2017/2018 учебна година. Като университет на бъдещето, на модерното обучение и наука, на имидж и конкурентноспособност ректорът определи в академичното си слово пред студентите, преподавателите, родители и гости висшето училище, което той ръководи. „Това е университет, който заема челно място по рейтинг сред всички учебни заведения в нашата страна и е акредитиран с много висока оценка, атестати за качество, ниво и престиж, каза проф. Въшин. – Университет, в който 670 преподаватели и гост лектори с национален и световен авторитет, обучават близо 10000 студенти от България и света в 74 акредитирани  бакълавърски и магистърски специалности и повече от 70 докторски програми. Университет, който е член на Европейската и международната асоциации. Университет, в който младост и многогодишни традиции се срещат. Някои от факултетите имат почти 100-годишна история. Други, създадени от нас в съвремието, уверено градят авторитет. С общи усилия всички ние създаваме дух на общност и идентичност на нашия любим Тракийски университет. Удовлетворени сме от постигнатото. Изпълнени сме с нови идеи, мечти и вяра в бъдещето“.

Днес Тракийският университет има 9 структурни звена: Аграрен факултет, Ветеринарномедицински факултет, Медицински и Педагогически факултети, Стопански факултет, факултет „Техника и технологии“, филиал в гр. Хасково, Медицински колеж и Департамент за повишаване квалификацията на учителите. Това е успешен модел за България, който може да бъде последван в страната. Старозагорският университет подготвя специалисти за кариерно развитие в 15 професионални направления и всичките четири основни области на образованието, науката и обществената практика: природни, технически, хуманитарни и социални науки. Подготвени са повече от 100000  студенти в общата история на университета, която започва през 1974 г.  На страната са дадени посланици, държавници, народни представители, министри и видни учени, политици и бизнесмени, които решават съдбините на народа и държавата ни. „Днес е красив и възторжен празник, каза в емоционалното си слово ректорът. – Университетските лаборатории отново отварят широко вратите си, за своите студенти и преподаватели на нашите „зайци“ – първокурсниците.

Скъпи първокурсници, добре дошли сред нас! Вие сте нашите нови 1120 студенти от 18 страни – България, Великобритания, Германия и Гърция, Гренландия, Индия и Кипър, Турция, Македония, Украйна, Сингапур, Пакистан, Ямайка и др. Днес сте на първия си учебен студентски ден в нашия Тракийски университет. Вашите преподаватели – професори, доценти, асистенти, ще ви учат на академизъм, ще ви преподават по модерни учебни програми, ще учите езици, ще можете да завършите втора специалност или да продължите обучението си в по-висока степен. Неусетно ще се превърнете от плахи първокурсници в компетентни, можещи и търсени на пазара на труда бъдещи специалисти. Вие сте нашето бъдеще!  България, Европа и светът ще разчитат на вас!“

Проф. Въшин съобщи, че по програма „Еразъм+“ всички желаещи могат да се обучават в 25 страни, да използват модерна информационна система, да участват в 44 научно-изследователски и диагностични направления. На 100% са задоволени желанията за ползване на общежития. Талантите могат да се реализират в над 15 вида спорт и още толкова форми на художествена самодейност.

На добър час и успех на всички студенти и преподаватели пожела областният управител Гергана Микова.
Кметът  на  Община Стара Загора Живко Тодоров се обърна към присъстващите с думите: „Поздравявам ви по случай откриването на новата учебна година!

Тракийският университет е едно прекрасно място, в което можете да получите много знания за живота . Не пропускайте да го направите! Защото всичко онова, което ще натрупате тук като знания, е вашият ключ и прозорец към успеха в живота. Веселете се! Не забравяйте и това, защото сте млади хора. В същото време направете така, че да развивате себе си, защото всичко, което се случва във вашия живот, зависи изцяло от усилията, които ще положите. Затова трябва да сте упорити, амбициозни, за да движите България и света напред“, каза градоначалникът.

Сред официалните гости бяха още народните представители Георги Гьоков и Донка Симеонова,  председателят на Общинския съвет Таньо Брайков, Емил Велинов, директор на Дирекция „Вероизповедания“ при Министерски съвет,  директори на регионални структури и училища, представители на бизнеса, неправителствени организации и други.

Преди официалната част самодейци от съставите на университета изпълниха концертна програма.

Росица Ранчева