Национален фотоконкурс „Моето училище е най-хубавото“

РЕГЛАМЕНТ на НАЦИОНАЛЕН ФОТОКОНКУРС „МОЕТО УЧИЛИЩЕ Е НАЙ-ХУБАВОТО“

1. Цел
Подкрепа и популяризиране на ученическото творчество и креативност. Представяне на училището през погледа на неговите ученици.

Представяне на номинираните фотографии на страниците на изданията на „Аз-буки“.

2. Организатор
Организатор на конкурса е Национално издателство „Аз-буки“ – Министерство на образованието и науката, София, бул. „Цариградско шосе“ 125, бл. 5.

3. Общи положения
Право на участие имат всички ученици до XII клас включително. Период на провеждане: май – ноември 2017 г. Обявяване на победителите: декември 2017 г. Участието в конкурса е без такса.

4. Условия

  • Желаещите да участват в конкурса изпращат свои авторски снимки на имейл адрес konkurs@azbuki.bg – „За фотоконкурса“.
  • Допустими са изображения, показващи аспекти, свързани с училищния живот (сгради, лица, дейности и други).
  • Всеки може да участва с до три свои фотографии.
  • Снимките се изпращат в jpeg формат и размер, не по-голям от 2Mb за всяка снимка. Дългата страна на снимката не трябва да е по-голяма от 3000 пиксела.
  • Не се допускат до участие снимки/колажи, обработени с цел подмяна или модификация на действително заснето изображение, или с драстична промяна на цветовете.
  • Участникът изпраща своите три имена, училище, клас, телефон за връзка. Информацията служи за идентифициране на участника.
  • Участникът може да добави допълнителна информация – име на творбата, място на заснемане, ръководител/наставник, който го е обучавал.

5. Награди
Жури оценява творбите и определя победителите в конкурса. Най-добрите 12 фотографии се включват в годишен календар за 2018 г. Победителите се уведомяват на електронната поща, подадена при регистрацията.

6. Пояснения
С изпращане на свои снимки участникът се съгласява с условията на конкурса и дава разрешение неговите снимки да бъдат използвани за целите на конкурса, включително и публикувани в изданията на „Аз-буки“.

Творбите се публикуват заедно с информация за техния автор.

Не се изплаща хонорар за получени за конкурса или публикувани снимки.

Организаторът не носи отговорност за предоставена от участника невярна или непълна
информация.

Конкурсът се прекратява с изтичането на срока, посочен в настоящите правила. Получени след 30 ноември 2017 г. снимки не се оценяват.РЕГЛАМЕНТ