Иновативен метод дава възможност на аутисти за комуникация и обучение

В Стара Загора СНЦ „Алтернатива 55“ , заедно с Фондация „АСИСТ“ – помагащи технологии, проведе двудневно обучение по проект, финансиран от „КонтурГлобал Марица Изток 3“ и Община Стара Загора за прилагане на иновативен метод при работата с деца с аутизъм.

„Двама експерти от Фондация „АСИСТ“ ни донесоха устройството, което се включва към нашите компютри и ни запознаха с иновативната технология, обясни за dolap.bg директорът Анастасия Василева. – Новият подход дава големи възможности за диагностика, устойчивост на вниманието, обучение и комуникация. Децата могат с поглед да отговорят на поставения въпрос, да оформят изречения, да общуват с околните. Прилага се за деца с церебрална парализа, които нямат никакво движение, но е подходящо и за деца с аутизъм, които не могат да говорят“, въодушевено коментира г-жа Василева.

Първите две дечица, които застанаха пред компютъра бяха Росен и Маги. Те много бързо, само с поглед вярно посочваха различни плодове и предмети, цветове, отговаряха  точно на въпроси. След 15-20 минути запомниха поредното боравене с клавиатурата на компютъра и сами започнаха да го пускат и спират, да избират следваща програма. Радостен се оказа и фактът, че твърде дълго и със желание останаха пред компютъра, което е нов момент в поведението им. Повечето деца с аутизъм имат нарушена концентрация на вниманието. Те не могат да задържат внимание и да започнат дадена дейност. Приспособлението има специална програма, която задържа вниманието. Освен това, различните програми дават нови знания на децата и възможност да учат и се развиват.

„С прилагането на иновативната технология, което започваме от 4 септември 2017 г., ще се напредва много повече и по-бързо, защото в програмата са заложени десетки хиляди задачи и  примери, поднесени по най-атрактивен начин, което е особено добра форма за обучение“, уверена е Анастасия Василева.

На сеансите присъстваха и родители, които се убедиха в големите възможности и надежди, които се откриват пред децата им.

Росица Ранчева