Читалището от силистренското село Калипетрово с Наградата на кмета на Стара Загора от събора „Богородична стъпка“

Наградата на кмета на Община Стара Загора Живко Тодоров от Дванадесетия национален тракийски фолклорен събор „Богородична стъпка 2017“, който се проведе в курорта Старозагорски минерални бани, отиде при Народно читалище „Пробуда 1940“ от с. Калипетрово, общ. Силистра.

Журито с председател доц. д-р Валентина Райчева от Института за етнология и фолклористика с етнографски музей при БАН определи останалите наградени. Наградата на Съюза на Тракийските дружества в България бе присъдена на ТД „Георги Сапунаров“ и НЧ „Тракия 2008“, гр. Хасково. Наградата на Тракийско дружество „Одринска епопея“ – Стара Загора заслужи ТД „Яни Попов“ от Ивайловград. 12-годишният гъдулар Наско Иванов от с. Синапово, общ. Тополовград, спечели Награда на Тракийското младежко дружество – Стара Загора. Танцова група „Кадиевци“ от с. Малко Кадиево, общ. Стара Загора бе отличена с Наградата на Зонта клуб Стара Загора.

Членове на журито бяха и доц. д-р Наталия Рашкова и доц. д-р Валентина Райчева от Института за етнология и фолклористика с етнографски музей при БАН, Мария Градешлиева, директор на Националното училище за фолклорни изкуства „Филип Кутев“ в Котел, акад. Крум Георгиев, член на Международната академия за традиционно изкуство, носител на световен Оскар за фолклор, акад. Кирил Тодоров – гл. художествен  ръководител на Ансамбъл „Зорница“ и Христо Иванов – гл. художествен ръководител на Общински фолклорен ансамбъл „Загоре“.

Индивидуални плакети и дипломи за принос в съхраняване и популяризиране на традиционната ни култура бяха раздадени на 50 участници в двудневния събор, който събра близо 4000 души от различни краища на страната.

Плакет и диплом за принос в съхранението и развитието на фолклора:

1. НЧ „Железник 1988“ гр. Стара Загора – женски фолклорна група „Огърлица“.

2. НЧ „Дора Габе 1941“ с. Жегларци, общ. Тервел.

3. НЧ „Пробуда 1920“ с. Копринка – Младежка фолклорна група „Славейче“.

4. НЧ „Звезда 1928“ с. Старо село, общ. Сливен.

5. НЧ „Стефан Караджа 1942“ с. Смолница, общ. Добричка.

6. НЧ „Просвета 1906“ с. Козичено, общ. Поморие.

7. Наско Тенев Иванов с. Синапово, общ. Тополовград.

8. НЧ „Антон Страшимиров 1909“ с. Черганово, общ. Казанлък.

9. НЧ „Надежда 1883“ с. Полски Сеновец, общ. Полски Тръмбеш.

10. НЧ „Пробуда 1940“ С. Калипетрово, общ. Силистра.

11. ПК „Хан Аспарух“ гр. Димитровград.

12. НЧ „Пробуда 1925“ с. Яворово, общ. Стара Загора.

13. ПГ „С песните на баба“ с. Ръжево Конаре, общ. Калояново.

14. ТД „Яни Попов“ гр. Ивайловград.

15. НЧ „Христо Ботев 1927“ с. Широково, общ. Две могили.

16. НЧ „Възраждане“ с. Баничан, общ. Гоце Делчев.

17. НЧ „Искра 1932“ с. Калояново, общ. Сливен – група за народни обичаи и ритуали.

18. НЧ „Родопски фар 1938“ гр. Кърджали.

19. НЧ „Васил Левски 1938“ с. Българин, общ. Харманли.

20. НЧ „Развитие 1919“ с. Левочево, общ. Смолян.

21. НЧ „Стефан Генчев 1901“ с. Хрищени, общ. Стара Загора.

22. Група за народни хора „Фолклорна работилница“ гр. София.

23. НЧ „Светлина 2004“ с. Дряново, общ. Тунджа.

24. НЧ „Развитие 1912“ с. Опан, общ. Опан.

25. НЧ „Светлина 1927“ с. Тракия, общ. Опан.

26. НЧ „Възраждане 1928“ с. Бял извор, общ. Опан.

27. НЧ „Просвета 1941“ с. Свобода, общ. Добричка.

28. НЧ „Антон Билкин – 1929“ гр. Хисаря – женска фолклорна група.

29. НЧ „Христо Ботев 1925“ с. Михилци, общ. Хисаря.

30. НЧ „Светлина 1926“ с. Бояново, общ. Елхово.

31. НЧ „Н. Й. Вапцаров – 1929“ гр. Хисаря – женска група за автентичен фолклор.

32. ПК „Хан Тервел“ с. Тенево, общ. Тунджа – певч. група за авт. фолклор „Звънка песен“

33. НЧ „Просвета“ с. Белозем, общ. Раковски.

34. НЧ „Единство 1939“ гр. Сливен.

35. ПК „Надежда“ с. Бегунци, общ. Карлово.

36. НЧ „Христо Ботев 1940“ с. Коритен, общ. Крушари.

37. НЧ „Н. Й. Вапцаров 1925“ с. Екзарх Антимово, общ. Карнобат.

38. ТД „Димитър Маджаров“ гр. Кърджали – смесен певчески състав.

39. НЧ „Тракия 2009“ гр. Кърджали – мъжка певческа група.

40. НЧ „Пробуда 1926“ с. Добрич, общ. Димитровград.

41. Фолклорен състав „Надежда“ към Клуба на хората с увреждания гр. Раднево.

42. НЧ „Народен будител 1928“ с. Върбица, общ. Димитровград.

43. НЧ „Христо Ботев 1927“ с. Дюлино, общ. Бяла.

44. НЧ „Александър Гичев – 1907“ с. Василево, общ. Генерал Тошево – певч. група.

45. Регионална организация на слепите, гр. Пловдив.

46. НЧ „Напредък 1884“ с. Поликраище, общ. Горна Оряховица.

47. НЧ „Стефан Караджа 1936“ с. Телериг, общ. Крушари.

48. НЧ „Пробуда 1938“ с. Панаретовци, общ. Сливен.

49. НЧ „Габрово 2002“ гр. Габрово.

50. НЧ „Постоянство 2012“ с. Армените, общ. Габрово.