Доц. д-р Светла Димитрова издаде монография, посветена на Старозагорските минерални бани

Доц. д-р Светла Бориславова Димитрова завършва средно образование във Френска езикова гимназия “Фредерик Жолио Кюри” – Варна, а висше – във ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, специалност „история”. Придобива научна и образователна степен „доктор” по история на България след защита на дисертация „Културните институции в Стара Загора (1944 – края на 50-те години на ХХ век)”. От 2009 г. е хабилитирана като старши научен сътрудник ІІ степен (доцент). Има публикувани над 75 научни и десетки научно-популярни статии, автор е на 6 монографии, съставител и редактор на 16 книги. От 1982 до 2014 г. работи в Регионалния исторически музей в Стара Загора, като два мандата (2006-2009, 2010-2014) е негов директор. От 16 декември 2014 г. е директор на Етнографски музей на открито „Етър” в Габрово. Тя е главен редактор на Известия на музеите от Югоизточна България, председател на историко-философската секция на Съюза на учените – Стара Загора, член на Управителните съвети на Обществения дарителски фонд и Алианс Франсез в Стара Загора, на Управителния съвет на Сдружението на българските музеи, ИКОМ, Българо-американската комисия за опазване на културното наследство, Европейската асоциация на музеите на открито. Носител е на наградата „Златен век” на Министерството на културата.

Доцент Димитрова,  преди няколко дни излезе от печат най-новата Ви монография „Старозагорските минерални бани, история в осем хилядолетия“. Това е прекрасен подарък на селището, жителите и гостите му, което тази година чества 50 г. от обявяването му за курорт с национално значение. Какво предизвика научния Ви интерес към този обект?

Когато работих върху историята на старозагорския музей много ме впечатлиха две обстоятелства, свързани със Старозагорските бани. Едното беше любопитната история около намирането и изследването на мраморен идол от каменно-медната епоха. Второто – липсата на цялостна научна публикация за римските терми, намиращи се непосредствено до съвременните бански постройки. Започнах да събирам всякаква информация, която ми попадаше пред очите, отнасяща се до Баните и по-внимателно да се вглеждам в курорта при многобройните ми посещения там.

Как е композирана книгата?

Книгата подредих в хронологичен порядък. Там, където беше необходимо, направих по-подробни тематични разрези. Считам този подход като най-лесен за възприемане на текста. Читателят тръгва от най-отдалечената епоха и стига до най-близката. Доколкото са позволявали източниците, историческото развитие е проследено от неолитната епоха, античността, средновековието, османския период и възраждането, годините след освобождението и съвременността.

От кои източници черпехте информация?

Старозагорските минерални бани като бански постройки и като селище не са лесни за изследване. Данните са откъслечни, разпилени в различни източници, а за съвременния период – този от началото на 90-те години на ХХ век – почти никакви. Преровила съм различни архиви в Стара Загора, Пловдив и София. Прегледах всички мемоарни книги, свързани със Стара Загора. Четох местната и пловдивската преса, специализирани списания и изследвания. Гледах доста снимки, за да знам, кое къде се е намирало през различните времеви периоди. Издирването на източниците отнема много време и изисква голямо постоянство, но помага на изследователя да е по-коректен в изводите. Бих се радвала, ако се намерят читатели, които да споделят интересна допълваща информация. Това е и една от целите на историческите проучвания.

Кои са Вашите открития за Старозагорски минерални бани? Книгата Ви се продаваше по време на 12-то издание на Националния фолклорен събор „Богородична стъпка“ (26-27 август 2017), когато Старозагорските минерални бани честваха 50 години от обявяването им за курортно селище. Какви промени са настъпили за този половин век? Какво би могло да се надгради още?

Искам, чрез историята на Старозагорските минерални бани, да накарам старозагорци и посетителите на курорта да се респектират от факта, че това място е обитавано от дълбока древност. Възможно е първите заселници да са го избрали, заради намиращата се в близост река. Трудно може да се докаже, че преди повече от осем хиляди години те са използвали минералната вода. Но защо пък не! В книгата разказвам как се развива този благодатен в климатично и природно отношение район, как минералната вода се вписва в бита на хората от различните епохи, какво правят и какво не правят местните власти за насърчаване на курортното дело. Искам да провокирам археолозите – праисторици и античници . На Старозагорските минерални бани е намерена най-голямата праисторическа статуетка – висока над 40 см, при това с мъжко изображение от едната страна и с женско – от другата.  Нека да я рекламираме, да разказваме истории, свързани с нея. Защо не проучим имало ли е антично селище и къде се е намирало средновековното поселение, след като има некропол от тази епоха. Преди години имаше проект да бъде уредена музейна експозиция, чрез която посетителите на Баните да научат повече за намерените в района артефакти. Мястото все още не е застроено. Може пък идеята да се реализира. На пръстите на едната ръка се броят курортните места в света с такава древна история. Перспективите са големи и вярвам, че ще се намерят предприемчиви хора. Историята на Старозагорските бани е доказателство, че такива е имало в миналото, ще се появят и днес. Дейността на емблематичния старозагорски кмет Йордан Капсамунов е пример, който трябва да се следва. Не е лесно, но желанието е първата стъпка към успеха.

Монографията Ви е факт благодарение на Печатница „Дъга+“ със собственик Петко Монев. Той или Вие държите правата на книгата?

Благодарна съм на Петко Монев, че пое финансовия риск. Надявам се тиражът да се продаде, за да си върне инвестицията. Като автор имам правата върху текста. Все още не съм видяла книжното тяло, но разбрах от приятели, че е оформено много добре. Заслуга за това има Камелия Димитрова. Мисля, че тя е една от най-добрите дизайнери на печатни издания в Стара Загора. Позитивна, отзивчива, винаги с интересни идеи и предложения.

Кога книгата Ви ще бъде представена в Стара Загора?

Книгата ще бъде представена в Стара Загора на 16 октомври (понеделник) 2017 г. в Регионална библиотека  „Захарий Княжески” от проф. Вера Бонева, която е научен редактор. Ще направя презентация от снимки и картички, ще разкажа някои по-любопитни факти. Чрез сайта dolap.bg, отправям покана до всички, които искат да научат повече за Старозагорските бани, но и до всички, които могат да разкажат случка или история.

Въпросите зададе: Росица Ранчева