Мистериозната красота на Иран – в Музей „Етър“-а

Изложбата „Традиционни занаяти от Иран” е част от проявите на ХV Международен панаир на традиционните занаяти, който се провежда в Етнографския музей на открито „Етър” Габрово от 2 до 6 септември 2017 г. Откриването на е на 2 септември, от 13:30 часа. Посетителите на музея могат да я видят  в изложбените зали, разположени до Билкарницата. Експозицията съдържа произведения на традиционната иранска миниатюра и калиграфия, както и предмети на традиционните ирански занаяти „каламзани“ – вид гравиране върху метал, „минакари“ – вид емайлиране, както и „хатамкари“ – вид инкрустация върху дърво. Иранската миниатюрата е позната в цял свят. Най-древният познат представител на това изкуство в историята на Иран е Мани, който преди около 1800 години украсява с рисунки книгата си „Аржанг”, съдържаща религиозни предписания. При този вид изобразително изкуство са известни много стилове и школи, всяка от които носи следите на определен исторически период и епоха на управление. От тях могат да се споменат школите в Херат, Шираз, Табриз и Исфахан. Изкуството миниатюра в периода на управление на Сефевидите, познато като Исфаханска школа, се характеризира с много специфики. През този период изобразителното изкуство е представено чрез нежни и приятни окраски и един от стиловете всъщност представлява вид рисуване, познат като „каламгири”. Разнообразните литературни и епични теми и използването на различни орнаменти през ислямския период оставят особен печат върху това изкуство. В съвременния период миниатюрата е също широко разпространена и следва свои собствени правила.

Калиграфията е изкуство на красивото писане. Иранското калиграфско изкуство е клон от ислямското калиграфско изкуство и има значимо влияние както на територията на Иран, така и на територията на други съседни държави в Средна Азия и Индийския полуостров, свързани с иранската култура. Освен, че най-голям принос в превръщането на обикновеното писмо в изкуство се дължи на персите, то те също така изобретяват различните стилове калиграфско изкуство. Въпреки че тези различни стилове са имали през вековете свои последователи и в други страни, най-широко разпространени са на територията на Иран и други държави, като Афганистан, Пакистан и Индия. На тази географска територия калиграфското изкуство винаги е било смятано за най-възвишено сред визуалните изкуства и се е характеризирало с особено изящество и финес.

Изкуството „каламзани” в Иран има история от 7 000 години, за която свидетелстват откритите и съхранявани в Националния музей на Иран предмети на изкуството. То бележи забележителен напредък по време на управлението на Сефевидите (преди около 450 години) и е взаимствало и продължава да взаимства черти от определени стилове като дърворезба, релеф, ажур, арабеск и портретизъм.

Изкуството „минакари” датира хилядолетия назад. Още по времето на Кир Велики този занаят е бил практикуван в Персеполис, древната столица на Персия. Подобен вид занаятчийско изкуство е съществувало и в Европа при келтските племена преди около 1500 години.

„Хатамкари” е един от най-известните ирански занаяти, имащ голяма художествена стойност. Този занят представлява вид инкрустация върху дърво. Самият „хатам” се състои от регулярни многостранни парченца метал или слонова кост, които се декорират ръчно върху дървото. И до днес, школата на иранския град Исфахан е една от най-значимите и запазили се школи по „хатамкари”.

Изложбата е организирана от Културното представителство на Иран в София. Фотографиите са предоставени от него.

По традиция всяка година в началото на месец септември в Етнографски музей на открито „Етър“ се събират майстори от близо и далеч, за да представят своите занаятчийски умения и уникалните си изделия пред многобройните посетители на единствения и уникален Международнен панаир на традиционните занаяти. Той  е призван да образова и възпитава, както и да популяризира мисията по опазване на културното наследство. В дните на събитието се срещат занаятчии от страната и чужбина, обменят опит и създават нови контакти, а посетителите получават възможността за съпреживяване на традициите по един неповторим начин. Програмата на XV Международен панаир на традиционните занаяти включва:

Международно изложение-базар на традиционни занаяти (2 – 6 септември)

Международна майсторска надпревара по Иконопис (2 – 5 септември)

Международна научна конференция „Народните занаяти – минало, настояще и бъдеще“ (4 – 5 септември)

Изложба-базар „Текстилни изделия“ (2 септември – 20 октомври)

Изложение-базар „Традиционни техники на украса и багрене“ (2 – 3 септември)

Изложение-базар „АртЗона“ (4 – 6 септември)

Изложба „Майсторство от близо и далеч“ (юни – септември)

Изложба „Традиционни занаяти от Иран“ (2 – 6 септември)

Възстановки и демонстрации на домашни занятия и народни обичаи (4 – 6 септември)

Музикална и танцова програма (2, 3 и 6 септември)

Организатори на Панаира са Министерство на културата, Община Габрово и Етнографски музей на открито „Етър“.