„ВАНЯ. ПРИКАЗКА ЗА ВАНЯ И ЕНИГМАТИЧНАТА РУСКА ДУША” на ТЕАТЪР “KARLSSON HAUS” – САНКТ ПЕТЕРБУРГ, РУСИЯ в „ПИЕРО“ 2017 – Стара Загора

С Татяна Калчева от Държавния куклен театър – Стара Загора продължаваме да ви представяме участниците в Десетия международен куклено-театрален фестивал „ПИЕРО” 2017 г. 

Насочваме вниманието ви към 29 септември – последният фестивален ден на Международния куклено-театрален фестивал за възрастни „Пиеро“ 2017.
Ще се запознаем с носителите на Наградата за режисура и наградата за актьорско майсторство на фестивала „Златна маска“ и на други престижни награди…
Гостува ни ТЕАТЪР “KARLSSON HAUS” – САНКТ ПЕТЕРБУРГ, РУСИЯ 
ВАНЯ. ПРИКАЗКА ЗА ВАНЯ И ЕНИГМАТИЧНАТА РУСКА ДУША
Продължителност: 70 мин.
Език: руски
29.09.2017
14:00
ч.
Място: Куклен театър
Режисура: Алексей Лелявски
Художник: Александър Вакхрамеев
Музика: Леонид Павленок
Участват: Михаил Шеломенцев
Някъде около нас, близо или далеч, трябва да съществува Дракон. Ако няма такъв, то трябва да бъде измислен. В противен случай, с кого ще се бием? Защо ще съществуват тогава чудни герои? А очевидно са ни нужни герои! Иначе кой ще ни помага? Кой ще ни спасява дори и в приказките? Разбира се, че Ваня! Ще научите малко повече за енигматичната руска душа от историята на Ваня, неговото приказно появяване, пътувания и битка срещу Дракона.
KARLSSON HAUS THEATRE – SAINT PETERSBURG, RUSSIA
VANYA. A TALE OF VANYA AND ENIGMATIC RUSSIAN SOUL
Duration: 70 min.
Language: Russian
29.09.2017
14:00
Place: Puppet Theatre

Director: Alexey Leliavski
Artist: Alexander Vakhrameev
Music: Leonid Pavlenok
Cast: Mikhail Shelomentsev
Somewhere around us, near, or far away, there must be a Dragon. If there is no Dragon, one should be invented. Otherwise, who are we supposed to fight with? Why would the super-heroes exist then? And obviously we need super-heroes! Who is going to protect us otherwise? Who is going to save us, even if it’s only a fairy tale?
Of course, Vanya will!
You will learn a bit more about the enigmatic Russian soul from the story of Vanya, his miraculous appearance, journeys and his fight against the Dragon.