ЕКЗУВИЯ на ТЕАТЪР „MAGISCH THEATRE“ – МААСТРИХТ, ХОЛАНДИЯ в „ПИЕРО” 2017 г. – Стара Загора

С Татяна Калчева от Държавния куклен театър – Стара Загора продължаваме да ви представяме участниците в Десетия международен куклено-театрален фестивал „ПИЕРО” 2017 г. 

„Екзувия“ е спектакълът на холандската трупа „Magisch Theatre“, който ще бъде част от конкурсната програма на Международния куклено-театрален фестивал за възрастни „Пиеро“ 2017 в Стара Загора през септември.
Трупата вече има награда от фестивала „Пиеро“ 2005 г. Шарлот Пуик Джолън от „Magisch Theatre“ е отличена за женска роля в авторския спектакъл „Панта Рей II“. Екзувия идва от латинската дума exuvia и определя старият екзоскелет на насекомо при превръщане от ларва в завършен индивид.
ТЕАТЪР „MAGISCH THEATRE“ – МААСТРИХТ, ХОЛАНДИЯ
ЕКЗУВИЯ
Продължителност: 55 мин.
Език: без думи
28.09.2017
19:00 часа
Място: Куклен театър
Идея и режисура: Шарлот Пйойк – Йоолен
Кукли и сценография: Шарлот Пйойк – Йоолен, Ананда Пйойк
Музика: Юр де Вриес
Вокал: Кевин Скелтън
Участват: Шарлот Пйойк – Йоолен, Ананда Пйойк, Дюнци Баанки
ЕКЗУВИЯ е театрален спектакъл за търсенето на нашите вътрешни способности и ограничения. Началото на сътворението, тела в космоса, безкрайното пространство, в което ние не сме последната брънка на еволюцията. Изследване на съвременното общество, което става все по-материално. Свят, в който почти не проумяваме, че принадлежим към нещо по-голямо. Непрекъснато пътуване, в което осъзнаваме относителността на всичко, което ни заобикаля.
MAGISCH THEATRE – MAASTRICHT, NETHERLANDS
EXUVIA
Duration: 55 min.
Language: non verbal
28.09.2017
19:00
Place: Puppet Theatre
Concept/director: Charlotte Puijk-Joolen
Puppet Creation & Scenery: Charlotte Puijk-Joolen, Ananda Puijk
Music: Jur de Vries
Singer: Kevin Skelton
Cast: Charlotte Puijk-Joolen, Ananda Puijk, Dönci Bànki
EXUVIA is a theatrical performance about the search for our inner possibilities and limitations. The beginning of time, creation, bodies in the cosmos, the boundless space in which we are not the final incarnation of evolution. A study of today’s society, which constantly becomes more and more materialistic. A world in which we are barely conscious that we belong to a larger entity. A never-ending journey in which we become conscious of the relativity of everything surrounding us.