„СРЕБЪРНО СИНЬО“, спектакъл на MILAN TOMASIK & CO – ЛЮБЛЯНА, СЛОВЕНИЯ на „ПИЕРО“ 2017 г. в Стара Загора 

С Татяна Калчева от Държавния куклен театър – Стара Загора продължаваме да ви представяме участниците в Десетия международен куклено-театрален фестивал „ПИЕРО” 2017 г. 

Само месец остава до откриването на юбилейния десети Международен куклено-театрален фестивал за възрастни „Пиеро“ 2017 в Стара Загора. Бързам да Ви запозная с всички спектакли и събития, за да планирате края на месец септември, като време за духовно удоволствие.
Днес ще Ви представя нещо изключително красиво – „Сребърно синьо“.
MILAN TOMASIK & CO – ЛЮБЛЯНА, СЛОВЕНИЯ
СРЕБЪРНО СИНЬО
Продължителност: 50 мин.
Език: без думи
28.09.2017
17:00
Място: Държавна опера
Художествено осветление и техническо оформление: Лука Цурк
Участват: Алесандро Солима, Милан Томашик, Шпела Водеб, Тина Валентан
„Сребърно синьо“ е танцов спектакъл, продължение на успешния такъв от 2014 г., наречен „Ловният сезон“, който изследва ритъма като следствие на напрежението в тялото. Телата на танцьорите са изразителни, виртуозни и ни водят до неочакван резултат. В свят, доминиран все повече от недоверие, страх и безнадеждност, изпълнителите създават антитеза за истинското щастие.
MILAN TOMASIK & CO – LJUBLJANA, SLOVENIA
SILVER BLUE

Duration: 50 min.
Language: non verbal
28.09.2017
17:00
Place: State Opera
Light designer and technical director: Luka Curk

Cast: Alessandro Sollima, Milan Tomášik, Špela Vodeb, Tina Valentan
“Silver Blue” is a dance performancе continuation of the successful performance “The Hunting Season” (2014), which studies rhythm as a product of body tension. The dancers’ bodies are expressive, virtuos, and they take us to an unexpected conclusion. In a world that is increasingly dominated by mistrust, fear and hopelessness, the performers create a critical antithesis of the true happiness.