Конкурс за директор на Драматичен театър „Гео Милев” – Стара Загора обяви Министерството на културата

На 21 август 2017 г. Министерството на културата обяви конкурс за заемане на длъжността „Директор“ на Драматичен театър „Гео Милев“ – Стара Загора. Кандидатите следва да имат магистърска степен на висшето си образование в областта на изкуствата или хуманитарните науки – театрално изкуство, филология или философия;  да имат професионален опит в областта на културата минимум 3 години; да притежават управленска компетентност, която да включва способност за формиране на цели, пътища за тяхното постигане и очаквани резултати; организационна компетентност за планиране и организиране на дейността на Драматичен театър „Гео Милев“; способност да предлага иновативни решения в рамките на съществуващите указания и процедури; компютърни умения.

Конкурсът се провежда чрез разглеждане на представените документи и концепция за развитието на театъра за срок от 4 години и събеседване.

Срокът за заемане на длъжността е 4 години.

Документи за участие в конкурса могат да се подават до 21 септември 2017 г.

ДТ „Гео Милев“ е водещ театрален институт в региона и акумулиращ център на културни събития с над 140 годишна история, от които над 97 са на професионално ниво. Политиката му  е ориентирана към отваряне и обогатяване на собствено културно пространство чрез привличането на публично известни и доказали се творци в създаването на собствена продукция, предоставяне сцената на гастролиращи театри и трупи, ефективно разпространение на собствена театрална продукция. Репертоарът  поддържа жанрово разнообразие с балансирано присъствие на българска и световна драматургия. Старозагорският театър е неизменна част от културното наследство и традиции на Стара Загора и региона. Той има сериозен дял в историята на българското театрално изкуство и амбиции да се заяви и превърне в активен участник в европейското културно сътрудничество.

Два мандата успешен директор на ДТ „Гео Милев“ е Ивелин Керанов. Сред заслугите му е фактът, че той успя да върне в салоните и трите сцени публиката, която преди това беше позабравила вратите към тях. С таланта на вещ ръководител, той и изградената от него млада трупа, успяха да възпитат децата и младежите на любов и уважение към театралното изкуство чрез поднасяне на класни заглавия, пресъздадени вдъхновено и с отдаденост. Само за последния сезон са направени премиери на „“Полет над кукувиче гнездо“  с режисьор Стефан Спасов,“Сватбената рокля на Бети“  с режисьор Невена Митева,“Следобедни игри“ – Петър Денчев, световната премиера на „Цар последен“ – Йосиф Сърчаджиев и „Капан за самотен мъж“ – Бина Харалампиева. 53-годишният  актьор Ивелин Керанов се реализира в Старозагорския театър от 16 август 1991 г. Основен водещ е и автор на сценариите на почти всички общоградски празници и чествания.

Росица Ранчева