УЛИЧЕН КУКЛЕН ТЕАТЪР „МАЛЕ-МАЛЕ” – СОФИЯ, БЪЛГАРИЯ  САПУНЕНИ БАЛОНИ на ПИЕРО 2017 в Стара Загора

С Татяна Калчева от Държавния куклен театър – Стара Загора продължаваме да ви представяме участниците в Десетия международен куклено-театрален фестивал „ПИЕРО” 2017 г. 

Какво да очакваме в петия фестивален ден на „Пиеро“ 2017?
Започваме усмихнато с Уличен театър „Мале-мале“ в парк „Пети октомври“ със… „Сапунени балони“ !
Не мога да им устоя! На първа линия съм!
УЛИЧЕН КУКЛЕН ТЕАТЪР „МАЛЕ-МАЛЕ” – СОФИЯ, БЪЛГАРИЯ
САПУНЕНИ БАЛОНИ
Продължителност: 50 мин.
Език: Български и английски
28.09.2017
11:00
Място: Парк „Пети октомври“
Автори: Коле Китанов, Мила Иванова
Участват: Коле Китанов, Мила Иванова
Обичате ли сапунени балони? Виждали ли сте балон, голям колкото човек? А искате ли вие да влезете в балона? Това и още много забавления ви очакват в новото шоу на театър „Мале-мале“. Игри с публиката, изумителни трикове, един милион балона за пукане… какво повече?
STREET PUPPET THEATRE “MALLE-MALLE” – SOFIA, BULGARIA
SOAP BUBBLES
Duration: 50 min.
Language: Bulgarian and English
28.09.2017
11:00
Place: Park „Peti Oktomvri“
Authors: Kole Kitanov, Mila Ivanova
Cast: Kole Kitanov, Mila Ivanova
Do you like soap bubbles? Have you ever seen a human-sized bubble? And do you want to get inside the giant bubble? The new show of Theatre “Malle-malle” will offer you a lot of funny and crazy stuff to do. Multiple games with the audience, astonishing tricks, millions of bubbles to pop … what more do you need?