Извън конкурса! ДЪРЖАВЕН КУКЛЕН ТЕАТЪР – СТАРА ЗАГОРА, БЪЛГАРИЯ „ДЖЕЛСОМИНО В СТРАНАТА НА ЛЪЖЦИТЕ“

С Татяна Калчева от Държавния куклен театър – Стара Загора продължаваме да ви представяме участниците в Десетия международен куклено-театрален фестивал „ПИЕРО” 2017 г. 

На 28 септември (четвъртък) фестивалната програма на „Пиеро“ 2017 ще представи в извънконкурсната програма спектакъла „Джелсомино в страната на лъжците“, който спечели Икара на САБ за куклено изкуство през 2017 г.
Постановъчният екип е млад, креативен, модерен, емпатиен, талантлив, уверен! И търпелив, когато го „поучават“ с лакти…
Бъдещето е тяхно! И красиво! Ще го почувствате, а в актьорската игра ще видите удоволствие и удовлетворение!
ДЪРЖАВЕН КУКЛЕН ТЕАТЪР – СТАРА ЗАГОРА, БЪЛГАРИЯ
ДЖЕЛСОМИНО В СТРАНАТА НА ЛЪЖЦИТЕ
Продължителност: 60 мин.
Език: български
28.09.2017
11:00
Място: Куклен театър
по Джани Родари
Драматизация и режисура: Елица Петкова
Сценография и кукли: Ива Гикова и Ивайло Николов
Музика: Пламен Петков
Анимация: Роксана Маркова
Мултимедия: Теодор Киряков
Участват: Таня Георгиева, Латина Беровска, Кирил Антонов, Любен Чанев, Янчо Иванов, Станислав Матев, Калоян Георгиев
„Джелсомино в страната на лъжците“ е история за порастването на едно момче. Около малкия, уплашен от собствената си сила Джелсомино, като в панаирджийска въртележка се завърта приключенска вихрушка от невероятни събития и хора. Той намира приятели, намира врагове, изправя се пред страхове, попада в люти битки. Изживява приключението на живота си! Всичко започва с едно бягство от дома, бягство от самия себе си. Но Джелсомино успява да достигне до същността, да настигне самия себе си и пред очите ни се превръща в силно и смело момче.
А неговата история ще ни разкаже не кой да е, а собственият му силен глас!
STATE PUPPET THEATRE – STARA ZAGORA, BULGARIA
GELSOMINO IN THE COUNTRY OF LIARS
Duration: 60 min.
Language: Bulgarian
28.09.2017
11:00
Place: Puppet Theatre

Based on Gianni Rodari
Dramatic version and directing: Elitsa Petkova
Stage design and puppets: Iva Gigova and Ivaylo Nikolov
Music: Plamen Petkov
Animation: Roksana Markova
Multimedia: Teodor Kiryakov
Cast: Tanya Georgieva, Latina Berovska, Kiril Antonov, Lyuben Chanev, Yancho Ivanov, Stanislav Matev, Kaloyan Georgiev
“Gelsomino in the country of liars” is a story about a boy growing up. An amazing flurry of incredible events and people swirls around Gelsomino – a young boy who is afraid of his own force. He meets friends and enemies, he faces his own fears as well as some serious battles. He lives out the adventure of a lifetime, And it all starts with an escape from his home and his personality. Finally, Gelsomino finds himself, reveals his esence and becomes a strong and brave boy. The story will be told, not just by any old narrator, but the boy’s own strong voice!