ТЕАТЪР „ZERO EN CONDUCTA“ – БАРСЕЛОНА, ИСПАНИЯ  с „НИМИО: Малки истории, разказани с ръце“ в „ПИЕРО“ 2017 г.

С Татяна Калчева от Държавния куклен театър – Стара Загора продължаваме да ви представяме участниците в Десетия международен куклено-театрален фестивал „ПИЕРО” 2017 г. 

Дойде ред да представя поредните си любимци от фестивалната програма. Сериозни претенденти за награди!
ТЕАТЪР „ZERO EN CONDUCTA“ – БАРСЕЛОНА, ИСПАНИЯ
НИМИО: МАЛКИ ИСТОРИИ, РАЗКАЗАНИ С РЪЦЕ
Продължителност: 45 мин.
Език: без думи
27.09.2017
18:00
Място: Куклен театър
Постановка: Хосе Антонио Пучадес
Участват: Хосе Антонио Пучадес
Има истории, толкова малки, че за да се разкажат, техните герои трябва да бъдат увеличени.
Сън, който иска да събуди своя сънуващ.
Корабокрушенец, който се наслаждава на присъдата си, докато чака да бъде спасен.
Момент от мислите на някого, който си връзва обувките.
Магьосник, който бива омагьосан.
И момче, което не може да лети, така че се налага да се научи да танцува, за да докосне небето.
Нимио не е нищо повече от маловажни истории, разказани от важни персонажи.
ZERO EN CONDUCTA – BARCELONA, SPAIN
NYMIO: MINIMAL HISTORIES TOLD WITH THE HANDS
Duration: 45 min.
Language: non verbal
27.09.2017
18:00
Place: Puppet Theatre
Staging: Jose Antonio Puchades
Cast: Jose Antonio Puchades
There are stories so small that in order to be told the characters have to step up.
A dream which wants to wake up its dreamer.
A castaway who enjoys his sentence while waiting to be rescued.
A moment inside someone´s mind while tying his shoelaces.
An enchanter who is enchanted.
And a boy, who can’t fly so he has to learn how to dance in order to touch the sky.
Nymio is nothing more: unimportant stories told by important characters.