В Стара Загора дигитализират вестници от миналия век с модерен планетарен бук скенер

В старозагорската библиотека „Родина“ с помощта на професионален планетарен бук скенер „ЭларСКАН“ дигитализират вестници от миналия век. Почти изцяло дигитализирани са теченията на колекция „Периодични издания. Стара Загора 1882 – 1944“ на Краеведския фонд на библиотеката, съобщи директорът Слава Драганова.

До момента възможностите на техниката в библиотеката изключваха сканирането на източници с формат над А3, поясни тя. С модерния скенер вече са цифровизирани цялото течение на в. „Дума”, съхранявано в библиотеката – 1972 страници от Год. I – XVIII, 1926 – 1944 г. и 239 страници на 7 годишнини от периода 1929 – 1944 г. на в-к „Земя“. Предстои сканирането на в-к „Зора“.

„ЭларСКАН“ е планетарен документен скенер, проектиран за работа с подвързани и „неудобни“ документи, за сканиране на документи в офиса, в университети, в архиви и библиотеки, в центрове за обработка на документи и т.н. Скенерите от този тип се наричат също бук скенери, скенери за книги „face-up“, „over-head“ скенери, понякога даже „фотографски скенери“. Това е удобен настолен апарат за дигитализация на обекти (не само книги или документи, а оригиналите могат да бъдат и обемни — ордени, монети, различни тъкани и някои аксесоари, всякакви предмети, артефакти…) Устройството, осигурява важния принцип за производствен непрекъснат режим на работа: „да виждаш какво сканираш и да не обръщаш нагоре-надолу, за да разгърнеш страницата“, за разлика от плоските скенери, обяснява Драганова. То моментално прави изображения с високо качество и съхранява файла в нужния формат. Времето за сканиране е по-малко от необходимото за прелистване на страница — не повече от няколко секунди, а максималният формат е А2 (около 40×60 см).

Скенерът е предоставен за безвъзмездно ползване за определен период от фирма „АЯ Мсълюшънс“ ЕООД. Техниката ще остане в библиотека „Родина“ до средата на септември, когато ще бъде презентирана пред старозагорската общественост. Целта е да се покажат възможностите му и отново да се поставят на широко обсъждане проблемите, свързани с опазването и достъпа до писменото наследство на Стара Загора, съхранявано в местните културни институти, като и да се генерират идеи за споделени отговорности на библиотеки, музеи и общински власти при разработване и приемане на стратегия и дългосрочна програма за културното наследство на града и региона, в които да намерят място всички страни.

От 5 години библиотека „Родина“ работи за разработване на местна политика и дългосрочна програма за опазване на старозагорското книжовно културно наследство, включително за дигитализация на застрашени колекции в културните институти на Стара Загора. Предложението е да се създаде регионален консорциум и дигитално студио като стъпка към споделяне на отговорностите в този процес между библиотеките и музеите – гаранция за избягване на дублирането, за постигане на по-висока ефективност и за намаляване на разходите при цифровизацията на документите. Библиотека „Родина“ дигитализира документи от фонда си от 2010 г., а от 2011 г. е част от европейската дигитална библиотека ЕВРОПЕАНА.

Дигитална библиотека – http://www.rodina-bg.org/digitalna-biblioteka; Старозагорска е-памет – http://www.epamet-sz.org/; Планетарен скенер ЭларСКАН – http://www.elarscan.com/bg/planetaren-skener-za-knigi-ili-prosto-nai-dobriyat-skener-za-vsichko/