Изпълняват се мащабни проекти за реновиране на старозагорски училища и детски градини

„От началото на м. юли 2017 г. започнаха два мащабни ремонта в образователната инфраструктура в Стара Загора, съобщи за dolap.bg ресорният зам.-кмет Иванка Сотирова.

„По приоритетна ос 3 на ОП „Региони в растеж“, по процедура „Подкрепа за професионалните училища в Република България“, се ремонтират Търговска гимназия „Княз Симеон Търновски“  за 1.4 млн. лв. и Професионалната гимназия по ветеринарна медицина „Иван Петрович Павлов“ – за 1.3 млн. лв. Срокът за изпълнение на дейностите е 3 месеца, но практиката показва, че по една или друга причина той се удължава. Затова Търговската гимназия е пребазирана в СУ „Иван Вазов“ и вероятно там ще изкара първия учебен срок. Ветеринарната гимназия има много сгради и няма да се налага пребазирането й“.

Предстоящо е през новата учебна година да се пребазират, поради извършване на основни ремонти,  СУ „Железник“ и ГПЧЕ „Ромен Ролан“. За „Железник“ е договорено пребазирането в основните училища XI „Николай Лилиев“ – за четвърти, пети, шести и седми клас и гимназиалните паралелки и  в XIII „Св. Паисий Хилендарски“ – за останалите класове. Стойността на ремонтните дейности е 5.6 млн. лв.

ГПЧЕ „Ромен Ролан“ ще бъде пребазирана в Първо основно „Георги Бакалов“ и Девето основно „Веселин Ханчев“. Ремонтът е на стойност 2.2 млн. лв.

„Очаква се по програмите „Региони в растеж“ Министерство на образованието и науката да започне ремонтите на още три професионални училища – по механотехника и транспорт „Н. Й. Вапцаров“, по електротехника „Г. С. Раковски“ и ПГСАГ „Лубор Байер“. Ако това се случи в периода на учебната година ще бъде още едно предизвикателство и затруднение, защото и за тях трябва да се  организира пребазиране“, коментира г-жа Сотирова.

Тече процедурата за ремонт на ДГ No 58  „Звездица“ в кв. „Железник“ за 1,8 млн. лв. и на ОДЗ No 1 „Звънче“ в кв. „Три чучура север“ – за 1,2 млн. лв.,  които са по програма „Региони в растеж“ и Интегрирания фонд за развитие на Стара Загора. Прави се проектиране за основен ремонт на ДГ No 2 „Зорница“, който ще се изпълни по капиталовата програма.

Според зам.-кмета, може би ще се наложи сливане на малките градини, каквато е практиката в другите големи градове – Пловдив и София.

Росица Ранчева