Само с поглед аутистите ще атакуват компютрите

„До края на м. август 2017 г. Гражданско сдружение „Алтернатива 55“ – Стара Загора започва обучение на специалисти и приложение при децата аутисти, по съвършено нова методика за въздействие, която се нарича „Комуникация с поглед“, съобщи за dolap.bg директорът Анастасия Василева. „Това става с периферно устройство, която се монтира към компютър. Устройството работи със специализиран програмен продукт – софтуер, който съдържа десетки задачи, игри, музика и пр. Особеното е това, че ако трябва да се ползва от дете, което не говори или което физически не може да работи с клавиатурата на компютъра, или пък е множество увреждания, с такова устройство, само с поглед може да управлява целия процес. Съществуват и устройства за управление на компютър с мисъл. Т.е., когато не може с поглед – управлението става с мисъл“. Така – само с помощта на погледа- може да се  използва компютър, да се пише, рисува, общува в Интернет.
Тази съвършено иновативна технология е презентирана през м. ноември 2016 г. в Стара Загора от  фондация „АСИСТ – Помагащи технологии“  с ръководител Морис Гринберг-Председател на УС на фондация “АСИСТ – ПОМАГАЩИ ТЕХНОЛОГИИ”, доцент в департамент, “Когнитивна наука и психология”, НБУ, изследовател в Изследователски център по когнитивна наука, НБУ /

Реализирането на идеята „Комуникация с поглед“ се реализира чрез защита  от „Алтернатива 55“ на проекта „Съвременни технологии в подкрепа на хората с увреждания“. Целта е с планираните дейности да се съдейства за подобряване на качеството на живот при децата с ментални увреждания, чрез компенсиране на техни дефицити и подпомагане на възможностите им за комуникация, обучение, развитие и интегриране с помощта на „Система за комуникация с поглед“.  Проектните дейности включват доставяне на „Системата за комуникация  с поглед АСИСТ”, провеждане на специализиран курс със специалисти, предоставящи социални услуги на деца с ментални увреждания, разработване на методика за работа с деца с ментални увреждания, съобразени със специфичните им особености и потребности и реализиране на устойчива програма за работа с деца от ЦСРИ „Алтернатива“ на базата на разработената методика.

За финансирането на проекта на обща стойност 12 000 лв., „Алтернатива 55“ кандидатства  към  социалната програма на дългогодишния си спонсор Контур Глобал Марица Изток 3 и при Община Стара Загора. До края на м. август мощната енергийна компания ще закупи и връчи устройството на стойност 6000 лв. Общината също е утвърдила съфинансиране от 6000 лв. за изпълнение на останалите проектни дейности.

Един месец след като екип от експерти от фондация „АСИСТ – Помагащи технологии“ проведе двудневното обучение и са усвоени първоначалните операции, ще се проведе второ обучение, след което целият екип и няколко родители започват изпълнение на програма за прилагане на устройството при осем деца. Двама души – единият компютърен специалист, другият специалист от екипа, ще работят с по две деца с устройството. Експерти от фондация „АСИСТ – Помагащи технологии ще следят работата телеконферентно и при нужда ще консултират специалистите.

Очакваните резултати  са: по-добре да се развият различни умения, децата да получат повече знания за света, който ги заобикаля.  Чрез този атрактивен подход ще се даде много повече информация на детето по начин, който ще му бъде интересен и забавен, защото почти всички деца с аутизъм са перфектни компютърджии, въпреки че не говорят.

Според Анастасия Василева има много неясноти, които трябва да се уточнят в процеса на работа.

Гражданско сдружение „Алтернатива” и ЦСРИ, който то администрира е втората в страната НПО след Фондация „Карин дом”-Варна  , която предприема този нов подход за въздействие върху децата с аутизъм. Ако методът на работа се окаже ефективен, след пилотната група ще се въведе масово в програмата.

Росица Ранчева