На 1636 учители от Стара Загора увеличават заплатите с 15%

Министерство на образованието и науката обяви минималните работни заплати в училищното образование от 1 септември 2017 г.

С решение на управляващите, от следващия месец педагогическите специалисти ще вземат с 15% повече. Това става ясно от проект за изменение на Наредба №4 за нормиране и заплащане на труда. Проектът е обсъден и одобрен от социалните партньори в Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество, уточняват от МОН.

„Увеличението касае общо 1636 учители от Община Стара Загора, съобщи за dolap.bg Пенка Чавдарова, началник на отдел „Образование“. – В т.ч. 1260 са учителите и 34 директорите в 34 училища, и 315 учителите и 27 директорите на детските градини“.

Минималното възнаграждение на училищен директор от 1 септември 2017 г. вече ще е 950 лв., а на заместник-директорите  – 887 лв. Минималната заплата за главен учител ще е 836 лв., а за старши учител  – 792 лв. Учителите, възпитателите, логопедите, психолозите, педагогическите съветници, корепетиторите, хореографите, треньорите по вид спорт, рехабилитаторите на слуха и говора, ръководителите на направление ИКТ ще получават заплати, които започват от 760 лв.

Освен това, във връзка с амбициите на управляващите да стартират специални междуинституционални мерки по задържане и обхващане на деца и ученици в задължителната предучилищна и училищна възраст, се въвеждат и две нови допълнителни трудови възнаграждения за педагозите. От 1 януари 2018 г., 4% към заплатата ще получават учителите, които участват в съвместните екипи за обхващане и задържане на ученици, които не желаят да получат образование в задължителната предучилищна и училищна възраст, както и учителите, които провеждат допълнително обучение на учениците, които не са усвоили учебната програма, както и на деца, които не владеят български език.

Третото правителство на Бойко Борисов обеща, че до края на мандата си ще увеличи двойно учителските заплати.

Миналата седмица от МОН изнесоха статистика според която 45% от преподавателите у нас са между 50 и 65 години, а едва 6% са тези под 30 г.

Росица Ранчева