Изложби по време на Десетия фестивал “ПИЕРО” 2017

По традиция Международният куклено-театрален фестивал за възрастни „Пиеро“ представя различни изложби. В издание 2017 ще видим:
ИЗЛОЖБА „60 ГОДИНИ СТАРОЗАГОРСКО КУКЛЕНО ИЗКУСТВО“
05 – 30 септември 2017
Място: Художествена галерия – Стара Загора
Куратор: Силва Бъчварова
Изложбата представя кукли, скици, сценографски проекти, фотографии, плакати и видеопрезентации на емблематични спектакли от създаването на театъра през 1957 г. до днес.
EXHIBITION “60 YEARS OF PUPPET ART IN STARA ZAGORA”
05.09 – 30.09.2017
Place: Art Gallery – Stara Zagora
Curator: Silva Bachvarova
The exhibition presents puppets, sketches, scenographic projects, photographs, posters and video presentations of emblematic performances created since the theater’s formation in 1957 up to this day.

ИЗЛОЖБА – ПЛАСТИКА НА РАДИСЛАВ ТОДОРОВ-ПАЛАЗА
24 – 29 септември 2017
18:30
Място: Къщата на арх. Димов 
Радислав Тодоров Тодоров-Палаза е роден в Стара Загора през 1990г. Завършва Средно художествено училище за приложни изкуства в град Трявна, специалност “Дърворезба” през 2009г. През 2013г. се дипломира в Националната художествена академия – гр. София като бакалавър по специалност „Дърворезба“. През същата година защитава и магистърска степен по „скулптура“ във ВТУ „Кирил и Методий” – гр. Велико Търново. Участва в 26 различни национални и международни изложби и проекти. Сред тях е и националният конкурс „Йордан Парушев” в Париж, Франция през 2014г. Отново през 2014г. представя във Велико Търново самостоятелна изложба от дърво, стъкло, метал и камък и участва в проекта „Велико Търново 2019 – Европейска столица на културата”.
ИЗЛОЖБА – КЕРАМИКА НА ФРАНЦИСКО ЕДУАРДО ПЛАНАС АБАРКА
24 – 29 септември 2017
18:30
Място: Къщата на арх. Димов 
Франциско Едуардо Планас Абарка е роден на 8 януари 1974г. в Мексико сити. Завършва Национална Академия по Изкуствата, със специалност: „керамика“, при професор Кармен де ла Парра през 2007г.
Носител е на Национална награда „Франц Майер“ през 2008г., Национална награда „Контемпорари керамика“ през 2012г., втора награда на Музея за модерно изкуство на бианале 2014г. в Тамаулипас. Представял е свои изложби в Националните музеи в Гуадалахара, Халиско и Тампико, Тамаулипас през 2008, 2009, 2010, 2012 и 2014г.

CERAMICS EXHIBITION OF FRANCISCO EDUARDO PLANAS ABARCA
24.09.2017 – 29.09.2017
18:30
Place: The house of arch. Dimov
Francisco Eduardo Planas Abarca was born on January 8, 1974 in Mexico City. In 2007 he graduated The National Academy of Art with specialty: “Ceramics”, taking lessons from professor Carmen de la Parra.
Francisco Eduardo Planas Abarca is a winner of the “Franz Mayer” National Award in 2008, “The contemporary ceramics” National Award in 2012 and the Second prize of the Modern Arts Museum at the biennial in 2014 in Tamaulipas.
He presented exhibitions in 2008, 2009, 2010, 2012 and 2014 in the National museums in Guadalajara, Jalisco and Tampico, Tamaulipas.
ИЗЛОЖБА НАКИТИ НА ХРИСТО ЗЛАТЕВ
24 – 29 септември 2017 г.
Място: Фоайе на Кукления театър
Христо Златев е роден на 17.09.1936 г. в град Бургас. Работи като артист от балета в оперните театри в Русе, Бургас, Пловдив, а от 1967г. в Стара Загора. Член е на Съюза на артистите в България и Съюза на българските музикални и танцови дейци. Успоредно с това твори в областта на ювелирното, приложно изкуство, плакета и фолклорния накит. Член е на представителството на Съюза на българските художниците в Стара Загора и творческия фонд на СБХ. Сътрудник е в центъра за игрални филми „Бояна“ (Национален филмов център).
Участва в създаването на трилогията от филми „Борис І“, „За буквите“ и „Покръстване“. Следва работата му по филмите „Време разделно“ и „Под игото“. Работи по възстановяването на българския възрожденски фолклорен накит. Дълги години сътрудничи с неговите фолклорни накити на държавни ансамбли като „Филип Кутев“, „Загоре“, „Пирин“, „Тракия“, „Странджа“. Участва в изпълнението на реквизити за сцената и костюмите в постановката „Набуко“ на Пловдивската опера и в балетната премиера „Кармен“ на формация „Арабеск“.
Всичко, което е създавал е притежание на обществени организации, фондации, дружества, държавни и правителствени администрации в страната и чужбина.

EXHIBITION OF ORNAMENTS OF HRISTO ZLATEV
24.09.2017 – 29.09.2017
Place: The lobby of the Puppet Theatre
Hristo Zlatev was born on 17.09.1936 in Burgas. He has worked as a ballet actor in the opera theaters in Ruse, Burgas and Plovdiv. Since 1967 he’s been working in Stara Zagora.
Hristo Zlatev is a member of the Union of Bulgarian actors and the Union of Bulgarian musicians and dancers. He also works in the field of jewelery, plaque and folklore ornaments. He is a member of the local office of The Union of Bulgarian Artist in Stara Zagora and of the creative fund of the union.
Hristo collaborates with the “Boyana” Film Studios (National Film Center). He has participated in the creation of the trilogy “Boris I”, “About the letters” and “Conversion to Christianity” and then of „Time of violence“ and „Under the yoke“. His work is focused on the restoration of the Bulgarian folklore ornaments. For many years he has made folklore ornaments for state ensembles like “Philip Kutev”, “Zagore”, “Pirin”, “Trakia”, “Strandzha” etc. He created some of the props and costumes’ ornaments for the “Nabucco” performance produced by State Opera of Plovdiv and for the “Carmen” performance produced by Ballet Arabesque. All his works are in possession of public organizations, foundations, companies, state and government administrations in the country and abroad.