Ден на младежкото самоуправление в Международен младежки център

По повод Международния ден на младежта – 12 август, Международният младежки център – Стара Загора ще проведе ден на младежкото самоуправление.

Идеята е естествено продължение на провежданата от екипа на центъра политика до момента, а именно, повишаване на нивото на участие на младежите в процесите на вземане на решения и организация на дейностите, провеждани в и от центъра.

Събитието ще се проведе в навечерието на празника. На 11-ти август от 9:00 до 17:00 часа група от най-изявените и активни младежи, които ежедневно посещават Международен младежки център ще „влязат в обувките“ на персонала на центъра. През целия ден младежите, заемащи различните длъжности на персонала в центъра ще трябва съвестно и отговорно да изпълняват служебните си задължения, съобразно конкретните длъжностни характеристики и установените методи на работа. Чрез тази инициатива младите хора получават възможността да разберат повече за професията на младежкият работник и ромският медиатор, както и рецепционист, управител и хигиенист. Подобен род прояви подпомагат професионалното ориентиране на младежите и подобряват разбирането им за младежката работа.

Международният ден на младежта е от особена важност за световната младеж. В България за първи път 12 август се отбелязва официално през 2007 година. Международният ден на младежта дава възможност на света да разгърне възможностите и потенциала на младите хора, да отбележи техните постижения и да планира начини за по-доброто им включване в развитието и прогреса на нашето общество. Освен това денят предоставя уникалната възможност за това – младите хора да бъдат интегрирани в процеса на вземане на решения на глобално, национално и местно ниво.

Фокусът се поставя върху привличане на общественото внимание върху проблемите на младите хора чрез информационни кампании в тяхна подкрепа, организиране на диалог и акцентиране върху богатството и разнообразието от умения, интереси и стремежи на младежите.

На 17 декември 1999 г. с резолюция 54/120, Общото събрание на ООН приема направените препоръки на Световната Конференция на министрите отговорни за младежта (състояла се в Лисабон на 8 – 12 август 1998 г.) 12 август да бъде обявен за международен ден на младежта.

Общото събрание препоръчва на 12 август да бъдат организирани публични събития и инициативи в подкрепа на този ден. По този начин да се предизвика по – голямо разбиране към Световната програма за действие за младежта през 2000 г., както и след това, одобрена от Общото събрание през 1995г. (резолюция 50/81).

През декември 2009 година Генералната Асамблея на ООН прие резолюция А/RES/64/134, с която обяви началото на Международната година на младежта. Тя започна на 12 август 2010 и продължи до 12 август 2011 година.

– Повишаване ангажираността и инвестирането в младежта;
– Повишаване на младежкото участие;
– Повишаване на междукултурното разбирателство сред младите.

Долап.бг