Доброволци от Великобритания в Сдружение „Свят без граници“

За четвърта поредна година девет младежи от Великобритания гостуват в Стара Загора. Те активно участват в изпълнението на благотворителните дейности на партниращата им организация в града – Сдружение „Свят без граници“. По време на посещението си англичаните работят с участниците в програма „Ваканция 2017“ на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, информират се за дейностите на Международния младежки център, облагородяват двора на ЦДГ №55, с. Хан Аспарухово и се запознават с българските бит, традиции и култура. „Изключително благодарни сме, че отново имаме възможност да сме в Стара Загора. Важно за нас е в дейностите да обхванем деца и младежи, както на различни възрасти, така и от различни етноси. Успехът в това дължим на добрите партньорски взаимоотношения, които сме изградили със сдружение „Свят без граници“. Сигурни сме, че това няма да е последното ни идване.“, споделиха младежите.
Автор Благовест ИЛИЕВ