Основно училище „Кирил Христов – Стара Загора – напредъкът в училище е в иновациите

Както вече dolap.bg съобщи, на заседанието си от 12 юли 2017 г. Министерският съвет одобри 185 училища, които за срок от 4 години, ще реализират иновативни проекти. Четири от училищата са в град Стара Загора: Начално училище „Димитър Благоев“, Второ основно училище „П. Р. Славейков“, Четвърто основно училище  „Кирил Христов“ и Частно основно училище „Елин Пелин“.

„През учебната  2017/2018 година в Основно училище „Кирил Христов” иновацията включва учениците от  2 а и 5 а клас, уточни за dolap.bg Марияна Йотова, зам.-директор по учебната дейност. – Във  втори клас  обучението  ще обхване работата  по  български език и литература. Предвижда се въвеждане  на новости и в преподаването по математика във втори клас с личното съдействие на гл. ас. Мария Темникова от  Педагогическия факултет на Тракийския университет в Стара Загора. В  5 клас дейностите ще се отнасят  за часовете по български език и литература, математика, човекът и природата, история и цивилизации и изобразително изкуство“.

Модерните технологии, с които училището разполага, улесняват по-широкото използване на иновационните методи, допринасящи  за развитие на комуникативните умения и за обмен на идеи между учениците. Развиват се и умения за работа с различни източници на информация.

Новата програма включва  дейности, позволяващи индивидуална и/или групова изява на учениците. Акцент в екологичното възпитание е по-активното участие във вече традиционните за ОУ „Кирил Христов” дейности по инициативата „Зелени дни”.

Крайният резултат на иновативното обучение е усвояване на знания и умения, които да осигурят успешно справяне с предизвикателствата пред всеки участник в проекта.

Росица Ранчева