Ясни са резултатите от първото класиране на кандидатстудентския прием на Тракийски университет

Вече са ясни резултатите от първото класиране на кандидатстудентския прием на Тракийски университет. Те са публикувани на сайта на учебното заведение, както и на информационните табла пред него. Традиционно най-високи са състезателните балове за най-желаната специалност – „Медицина“– 35,50 при момчетата и 35,18 при момичетата, при максимален 36,00. В специалностите „Ветеринарна медицина“, „Медицинска сестра“, „Аграрно инженерство“ и „Автоматика и компютърни системи“ има студенти приети с максималния бал – 24,00. Новопостъпващите студенти от специалностите на Медицински, Педагогически и Технически факултети,Филиал – Хасково и Медицински колеж се записват в съответното звено, а тези от специалностите на Аграрен, Ветеринарномедицински и Стопански факултети минават първо през стая 201 на учебния корпус в Студентския град. Срокът за записване е от 8:00 до 16:30 ч. на 14 юли и 17 юли и до 12:00 ч. на 18 юли 2017 г. Пропусналите срока за записване губят спечеленото при класирането място! Резултатите от второто класиране ще станат ясни на 20 юли.

Благовест Илиев