Становище на Старозагорския епархийски съвет

Във връзка с появилите се публикации и различни  коментари за братството на  Шипченския манастир „Рождество Христово“, Старозагорска епархия, Старозагорският епархийски съвет – духовен състав, намери за уместно да даде настоящото становище.

В канцеларията на св. Митрополия се получи  заявление с вх. № 583 от 16 юни 2017 г. на  архимандрит Автоном (Кацаров), с която същият моли да бъдe прекратено  трудовото му правоотношение, като служител на Старозагорска митрополия, респективно, като ефимерий  и енорийски свещеник при манастирския храм „Рождество Христово“ – гр. Шипка.

С резолюция на Старозагорския митрополит, заявлението беше внесено, в редовно заседания на Епархийския съвет, проведено на 27 юни 2017 г., С писмо  № 674 от 20 юни 2017 г. отец Автоном  (Кацаров) беше поканен в Епархийския съвет,  да сподели причините породили негативното му отношение към епархийското и манастирско ръководства. Същият, не се яви  в заседание на Епархийския съвет на 27 юни 2017 г., представяйки  болничен лист.

С писмо  № 719 от 2 юли  2017 г., архимандрит Автоном (Кацаров) бе приканен писмено да извести  Епархийското ръководство, относно   бъдещия си статут  на монах, дал обети, пред Бога и народа  при своето пострижение  и последващо ръкоположение в духовен сан, без да пребивава в манастир и без да  свещенодейства.

В указания в писмото срок, отговор не последва, и на 9 юли 2017 г. отец Автоном (Кацаров) самоволно напусна манастира.

Същият ден – 9 юли 2017 г., на основания  чл. 112 ,т. 3 от Устава на БПЦ-БП,в деня на св. свещеномъченик Панкратий, еп. Тавроменийски, следобяд след  св. литургия, се събра Духовният състав на Епархийския съвет, който разгледа поведението на архимандрит Автоном (Кацаров) и постанови решенията описани в заповед № 72, публикувани в интернет пространството  от същия отец.

В заключение  Духовният състав  на Епархийския съвет на Старозагорска митрополия, уведомява  обществеността, миряните от богохранимата Старозагорска  епархия  и извън пределите и, че  архимандрит Автоном (Кацаров) не е принуждаван да напусне светата обител, а сам влиза в нарушение на 15-то апостолско правило, напущайки самоволно манастира  и преминавайки на територията, на друга  епархия  да пребивава, без благословението на епархийския си митрополит и  на тамошния митрополит.

От канцеларията на Старозагорска митрополия