Правителството одобри 4 иновативни училища в Стара Загора

На 12 юли 2017 г., на редовното си заседание Министерският съвет на Република България прие списък на иновативните училища за учебната 2017/2018 г. Четири са одобрените училища от Стара Загора: Второ основно училище „Петко Рачов Славейков“, Основно училище „Кирил Христов“, Начално училище „Димитър Благоев“ и Частно основно училище „Елин Пелин“, както и Средно училище „Васил Левски“ – град Гълъбово.

Описаните иновативни процеси в училищните проекти за иновации, които са съгласувани с педагогическите съвети и родителите,  ще бъдат с продължителност до 4 години. Те ще обхващат всички или част от участниците в образователния процес в училището, като за всяка учебна година са описани конкретно етапите на напредъка и резултатите, които подлежат на мониторинг.

За включване в Списъка на иновативните училища в Република България са определени 185 училища, които ще постигнат подобряване на качеството на образованието чрез иновации насочени към:

– разработване и въвеждане на иновативни елементи по отношение на организацията и/или съдържанието на обучението – 46 училища;

– организиране по нов или усъвършенстван начин управлението, обучението и образователната среда – 51 училища;

– използване на нови методи на преподаване – 88 училища;

– разработване по нов начин учебно съдържание, учебни програми и учебни планове – 14 училища.

Росица Ранчева