Съюзът на учените в Стара Загора ще връчва ежегодно наградата „Будител на Стара Загора”

Наградата „Будител на Стара Загора“ е учредена от Съюза на учените – Стара Загора. Получихме подкрепа от други заралии, като бе решено да се сформира инициативен комитет от седем души. В момента това са: доц. Васил Хаджиилиев – Тракийски университет, председател на Съюза на учените – Стара Загора; Снежана Маринова – Регионална библиотека „Захарий Княжески“ – Стара Загора, общественик; Николай Колязов – скулптор; Йовка Великова – издател, гл. редактор на в-к „Старозагорски новини“; Ангел Филипов – Мини Марица-Изток ЕАД, общественик; Мариана Пенчева – СУ „Максим Горки“, педагог; седмият член на журито ще е бизнесмен, дарител за съответната година. Инициативният комитет след разговори и дискусии изработи правилата за връчване на наградата. Ще започнем с този статут, а времето ще покаже дали не трябва да го доработим. През настоящата година имаме уверението на г-жа Надежда Груева, директор на Регионална библиотека „Захарий Княжески“, че на 1 ноември Съюзът на учените – Стара Загора традиционно ще проведе тържеството по случай Деня на будителите в библиотеката, на което ще бъде връчена и наградата. През миналата година, съвместно с Община Стара Загора, бе проведено честването на празника, като на двама достойни старозагорци бе връчена традиционната награда „Анастасия Тошева“. Надявам се доброто начало да продължи с връчването и на нашата награда.

От 1991 г. Съюзът на учените в България отбелязва Деня на народните будители и като Ден на българската наука. Затова Управителният съвет на Съюза на учените (СУ) – Стара Загора реши, че има моралното право да бъде инициатор на подобна награда. На свое заседание, проведено на 12.10.2016 година, реши да се учреди ежегодна награда на Съюза на учените – Стара Загора „Старозагорски (заралийски) будител“, с което СУ да се включи в културния календар на град Стара Загора. За първи път Денят на народните будители се чества през 1909 година в Пловдив. От 1 ноември 1923 година с указ на цар Борис III е обявен за общонационален празник в памет на заслужилите българи. Това са трудни времена за България – три години след подписване на Ньойския договор българското общество изпитва остра нужда от духовни стимули и ги намира в наследството от идеи на най-мъдрите българи. След дълго прекъсване, със Закона за допълнение на Кодекса на труда, приет от 36 Народно събрание на 28 октомври 1992 г., се възобновява традицията на празника. Идеята за възстановяването му е на професор Петър Константинов, председател на Общонародното сдружение „Мати Болгария“.

Как ще изглежда наградата? Тя е дело на известния скулптор, старозагорецът Николай Колязов. Той предлага три графични решения, от които ще бъде избрано едно:

Първи вариант: Аморфна основа, от тъмен, необработен камък с размер 1/3 от вертикалния размер, а 2/3 е стъкло, преминаващо от аморфната каменна форма до полирана, чиста призма. Статуетката има светлинен източник в основата на стъклото и формата наподобява Светлинен лъч. Символиката е – от хаос към ред. От тъмнина – към светлина.

Втори вариант: Месингова повърхнина, на която има следи от писменост. Във върха има пластичен ажур, в който виси реална месингова камбанка. Равнината символизира наследеното познание, а камбаната е момента на будната, нова идея!

Трети вариант: Пет извити равнини от стъкло с дебелина 10 мм. Подредени стъпаловидно. На всяка в горната част е изписана по една дума от целия текст: БУДИТЕЛ НА СТАРА ЗАГОРА 2017. В основата си всяка равнина има светлинен източник и оттам светлината преминава през стъклото до прорязването на надписа, който свети от отразената светлина. Извивката символизира вълната – събуждането, стъпаловидността – изкачването, светлината е чистотата на Будителството.

СТАТУТ на наградата „Будител на Стара Загора“

Общи положения:

  1. Мотото на наградата е: „От старозагорци за старозагорци“.
  2. Наградата е индивидуална и се връчва еднократно за личен принос.
  3. Връчва се на личност, допринесла с мисъл, слово и дело за активното развитие и популяризиране на знанието, историята на Стара Загора, местната култура и „заралийски“ дух.
  4. Наградата е пластичен знак с автор скулптурът Николай Колязов и се връчва всяка година на 1 ноември – Деня на народните будители.

Процедура за подбор и определяне на носител на наградата:

  1. През годината до първи септември се приемат предложения за номиниране за наградата на имейл адрес – sustz@abv.bg.
  2. Предложенията трябва да бъдат „явни“ и аргументирани.
  3. През м. септември Инициативният комитет номинира от предложенията за наградата. Номинициите се обнародват на сайта на Съюз на учените – Стара Загора – www.sustz.com и в местни медии. Всички номинирани получават почетен диплом.
  4. В навечерието на 1 ноември Инициативният комитет, съвместно с Управителния съвет на Съюза на учените – Стара Загора, определят носителя на наградата, чрез явно гласуване.
  5. Връчването на наградата става на специално организирано събитие.

Васил Хаджиилиев

Васил Хаджиилиев – председател на Съюза на учените – Стара Загора