ГПЧЕ „Ромен Ролан“ – Стара Загора е с най-висок резултат от матурата по български език и литература (сред старозагорските училища)

Министерство на образованието и науката (МОН) публикува резултатите на всички училища в страната от матурите в 12 клас, както и подреждането им в класация. Един от добрите ориентири е матурата по български език и литература в 12 клас, тъй като тя е задължителна за всички ученици и се вижда кое училище къде е спрямо другите – топ 1000 на училищата в България за 2017 г. според матурата по български език и литература в 12 клас.

От МОН са посочили не само успеха на дадено училище, но и колко зрелостници има в него. В средата на юни  т.г. от министерството обявиха топ 10 на гимназиите в България. Първа немската гимназия в София застава начело в класацията от матурата по български език в 12 клас. Следва 73 СУ в София, известно като „Втора немска гимназия“. На трето място е Испанската в София. Четвъртото място е за Класическата гимназия в столицата. В топ 10 има общо 7 столични училища. Другите са Американският колеж в София, СМГ и Първа английска гимназия. В челната десетка са две пловдивски училища – ЕГ „Иван Вазов“ и ЕГ „Пловдив“, а така също и ловешката гимназия – ПЕГ „Екзарх Йосиф I“.

DOLAP.BG публикува резултатите от гимназиите от област Стара Загора, класирани в топ 1000 за 2017 г. на училищата в България според матурата по български език и литература в 12 клас:

място   училище                                                  брой ученици                резултати

21         ГПЧЕ „Р.Ролан“                                          232                            5.283

61         ППМГ „Н.Обрешков“ Казанлък               101                            5.093

62         ТГ „Княз Симеон Търновски“                   126                           5.087

87          ЧСУ „Делфини“ Старозагорски бани       2                           4.935

98          ППМГ „Гео Милев“                                    117                          4.897

170        ПГСАГ „Л.Байер“                                        149                         4.575

173         ПХГ „Св.Св. Кирил и Методий „ К-К         11                         4.550

184         СУ „Максим Горки“                                      91                         4.518

189         СУ „Екзарх Антим І“                                    69                         4.506

269         НУПИ „Акад.Дечко Узунов“ К-к                 48                         4.288

270         ЧУ „Нов век“ с. Кирилово                              5                         4.284

373          НУМСИ „Хр.Морфова“                               14                         4.053

417          СУ „Васил Левски“                                       45                         3.961

426          СУ „Хр. Ботев“ Павел баня                          16                         3.944

435           СУ „Гео Милев“ Раднево                             26                         3.925

493           ПГВМ „Ив.П.Павлов“                                117                         3.818

497           ПГ лека промишленост Казанлък           77                         3.808

512           СУ „Железник“                                                 27                         3.779

557            ПГ облекло и хранене „Р. Кандева“         101                         3.695

569            СУ „Иван Вазов“                                             42                          3. 671

586            ПГ по транспорт и транспортен…. К-к     76                          3.644

589            ПГ по електроника „Джон Атанасов“      85                           3.637

648            ПГ „Ив. Хаджиенов“                                     53                           3.546

650            ПГ по електротехника „Г.С.Раковски“     48                          3.544

670            Вечерно у-ще „З.Стоянов“                        36                          3.504

700            ПГ селско стопанство Чирпан                  68                          3.456

710            СУ „Васил Левски“ Гълъбово                  22                          3.433

751            СУ“Хр. Смирненски“ Гурково                 13                          3.354

771            СУ“Хр.Ботев“. Ст.Загора                            13                          3.326

782            ССУ „Т.Каблешков“                                    33                          3.305

788            ПГ „Акад.Петко Стайнов“                         6                          3.298

800            ПГМТТ „Н.Вапцаров“                                 33                          3.280

878            ПГ по енергетика …Гълъбово                    78                       3.123

879            ПГ „Св.Ив.Рилски“ Раднево                        94                       3.118

911            ПГ строителство и дървообробработване

„Инж.Недьо Ранчев“                                                         17                      3.029

923.         ПГ по строителство К-к                                    7                       2.993

979.   ПГ „Ат. Дамянов“ Николаево“                            17                      2.614

 

Подготви: Росица Ранчева