Национален младежки конкурс за есе „Общуването в моето ежедневие“

НАЦИОНАЛЕН МЛАДЕЖКИ КОНКУРС ЗА ЕСЕ 2017 С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ „ОБЩУВАНЕТО В МОЕТО ЕЖЕДНЕВИЕ“

Организатори: ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА; НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ” РОДИНА 1860”, СТ. ЗАГОРА; КЛУБ „МЛАД ПИСАТЕЛ” И

ВЕСТНИК „TEEN’S PAPER”

Цел на конкурса: Развиване на творческото писане на децата и младежите, стимулиране на възможностите им за оригинална мисъл, изразяване на мнение и добър правопис.
Конкурсът включва eсета на български език, както и есета на различни от българския езици, родни за участниците в конкурса – напр. арменски, руски, турски, полски, иврит, ромски, чешки и т.н.

Конкурсът се провежда в две възрастови групи за всички езици:
Първа група – до 13 години
Втора група – до 18 години

Възрастта на участниците се отчита към 1 ноември 2017 година.

Изисквания: Всяко есе не бива да надвишава 1 стандартна страница с кегел 12 (размер на шрифта). Да се пише правилно граматически и пунктуационно.

Есетата ще бъдат приемани на e-mail: teen_stzagora@abv.bg до 9 октомври 2017 година.
Получените творби ще бъдат оценявани от тричленно жури.
За есетата на роден език, различни от българския, ще бъде осигурено жури, за което дадения език е роден и/или такова, владеещо посочения език.
Награди: Първо, второ и трето място във всяка възрастова група, и в различните национални езици, както и специални и поощрителни награди.

Награждаването ще стане в навечерието на 1 ноември 2017 г. в Стара Загора

За информация:
042/62 69 00 – НЧ „Родина-1860“
и 0899425503 – Димитър Никленов