В Стара Загора – документална изложба, посветена на историята на Европейския съюз

Пътуваща изложба „Наследството на Римските договори за днешна Европа: 1957-2017”, посветена на 60-ата годишнина от подписването на Римските договори е подредена във фоайето на първия етаж на Регионална библиотека „Захарий Княжески” – Стара Загора. Организатори на изложбата са Европа Директно – Стара Загора, Представителството на Европейската комисия в България и Historical Archives of the European Union, European University Institute. Гражданите и гостите на Стара Загора имат възможност да разгледат тематичните пана от 27 юни и 10 юли 2017 г., съобщи за dolap.bg Константин Стоянов от Информационния център на старозагорския офис на „Европа директно”.

Пътуващата изложба е разработена от архивни документи и изображения от Историческия архив на Европейския съюз и Дипломатическия исторически архив на Италианското Министерство на външните работи. Тя е оформена в няколко тематични секции с документални репродукции и цитати.

Раздел I разглежда историческите корени на Римските договори за създаване на ЕИО и Евратом през 1957 г. Той показва ключови документи за политическата и икономическата воля, която ръководи шестте страни учредителки на Европейската общност за въглища и стомана да възобновят процеса на европейска интеграция със създаването на Европейската икономическа общност.

Раздел II привлича вниманието на публиката върху икономическото и юридическото наследство на Римските договори. Той разглежда еволюцията на европейския общ пазар от първоначалните разпоредби на Римските договори до стартирането на проекта за Единния пазар под председателството на Жак Делор. Този раздел проследява пътя към икономическа и валутна интеграция.

Раздел III се фокусира върху наследството на Римските договори в сферите на социалната политика и демократичното участие на общностно равнище. Той показва как социалните разпоредби в Договора за ЕИО – макар и ограничени по обхват и цели – оформят хода на проекта за европейска интеграция през следващите десетилетия. И накрая, свързва въпроса за европейското гражданство с въпроса за демокрацията на равнище ЕС, като изважда на преден план институционалната еволюция на Европейския парламент от Рим до Лисабон.

Раздел IV представя въпросите на европейската международна идентичност. Показва ключови документи за процеса на разширяване от тясно обвързана общност от 6 до големия съюз от 28 страни-членки. Този раздел се съсредоточава и върху международната идентичност на ЕИО/ЕС от колониалното минало на страните, основателки към политиките за развитие, предвидени в Римските договори.

Снежана Маринова